Nakon 45 dana intenzivnih radova, Inžinjerijska jedinica Vojske Crne Gore, okončala je  radove na izgradnji i sanaciji putne mreže u opštini Petnjica.

Predsjednik Opštine Samir Agović, kazao je da na području mjesnih zajednica Savin Bor, Bor, Javorova, Dašča Rijeka, Kruščica, Trpezi, Vrbica ugrađeno je 76. 000 kubika materijala, koji se koristi za nasipanje nekategorisanih i šumskih puteva.

“Ovo je bila važna aktivnost za naše građane jer smo na ovaj način riješili akutna pitanja, koja se tiču katuna u kojim naši poljoprivredni proizvođači borave više mjeseci u godini. Koristim priliku da se u ime naših građana zahvalim ministru Predragu Boškoviću, kao i načelniku generalštaba VCG, generalu Dakiću i zahvalnost upućujemo državnom sekretaru Bobanu Filipoviću, na doprinosu da zajednički pomognemo našim građanima. Bilo je predviđeno da Vojska Crne Gore boravi petnaestak dana. Ipak zahvaljujuću dobroj volji i razumijevanju čelnih ljudi, koji upravljaju vojnim sistemom, pokazali su da su bili naklonjeni i da su razumjeli naše zahtjeve za produženi boravak Vojske CG na našem terenu.

Ovom prilikom zahvalio bih građanima koji su pokazali spremnost za podršku, posebno u trenutku kada su imali sopstvene obaveze na svojim gazdinstvima.

Danas, nakon završenih radova, naši poljoprivredni proizvođači svjedoče koliko se sada lakše dolazi do svojih katuna i da se efikasnije obavljaju sv drugi poslovi na katunima.

Želim da istaknem da je Opština Petnjica obezbijedila gorivo za mehanizaciju, hranu, smještaj kao i dnevnice vojnicima, koji su aktivno radili na terenu.

Vojnici su se trudili da maksimalno obave svoj dio posla i da ono što je urađeno, bude  urađeno na profesionalan način, pa je ovo prilika da se svima njima zahvalim za korektnom odnosu i radu.

Podsjećanja radi, imali smo priliku da koristimo usluge Inžinjerijske jedinice VCG i tokom probijanja trase za vodovod „Murovsko vrelo“ i tada je VCG pokazala veliko znanje i iskustvo kao i stručnost. U narednoj godini VCG će ponovo biti prisutna u našoj Opštini, dok će se planirane aktivnosti sprovesti u MZ Javorova”, kazao je predsjednik.