Crna Gora

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu

Br.: 04 - 2313

Petnjica, 05.12.2019.godine

 

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Poštovani građani,

Opština Petnjica tradicionalno nagradjuje najbolje za dostignuća u sportu u tekućoj godini.  Nagrade će biti u 3 kategorije:

  • Najbolji sportski kolektiv,
  • Najbolji sportista i
  • Najbolji sportista u dijaspori.

Pozivamo Vas da šaljete svoje predloge sa obrazloženjima na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na šalteru pisarnice, sa naznakom: predlog za najboljeg sportistu ili klub u Petnjici za 2019.godinu.

Za najboljeg sportistu u dijaspori predloge šaljite Radiju Petnjica na kom ćete moći i da glasate za te predloge.

Predloge slati do 20.12.2019.godine.

 

 

Samostalna savjetnica,

Dr Nermina Muratović

Ministar za ljudska i manjinska prava u Crnoj Gori Mehmed Zenka juče je, posjetio Opštinu Petnjica, gdje se sastao sa predsjednikom Opštine, Samirom Agovićem i njegovim saradnicima. U okviru sastanka, razgovaralo se o  unapređenju ljudskih i manjinskih prava.

„Drago mi je što sam u Petnjici, jednoj od mlađih Opština u Crnoj Gori. Naš razgovor je tekao u pozitivnom smjeru, o rješavanju ljudskih i manjinskih prava. Potpisali smo sporazum o razumijevanju. Područje Petnjice i njene smjernice su pokazatelj da Petnjica ima jasnu viziju i da zaslužuje posebno mjesto u Crnoj Gori“, kazao je ministar Zenka.

„Moram istaći zadovoljstvo što nam je u posjeti ministar sa svojim saradnicima.
To je bila prilika da razmijenimo mišljenja o raznim temama u oblasti kojima se bavi ministarstvo sa širokim spektrom prava za svakog građanina.
Zaključeno je na sastanku da Vlada Crne Gore i resorno ministarstvo daju punu podršku Petnjici na svim poljima za potpuni razvoj.
Ministar je razumio poziciju Petnjice i njene potrebe, posvetio je pažnju gdje je i njegovo resorno ministarstvo nadležno,  a to je pitanje prava svih etičkih zajednica, prije svega romske populacije u Petnjici i njihovim rješavanjem stambenog pitanja.
Zahvalan sam resornom ministru koji je dao punu podršku našim projektima kao što su izgradnja dječijeg vrtića, adaptacija školskih objekata i svih ostalih projekata kako bi Petnjica bila ravnopravna sa svim opštinama u Crnoj Gori. U okviru Bihorskog kulturnog ljeta želimo da afirmišemo kulture svih naroda koji su zastupljeni u Crnoj Gori“, zaključio je Samir Agović.

Ministar Zenka i predsjednik Opštine Samir Agović, potpisali su  Sporazum  o saradnji u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, poštujući ostvarivanje osnovnih ljudskih prava LGBT zajednice u Crnoj Gori.

Započeta je izgradnja pločastog mosta na Vrbičkoj rijeci u mjestu Podvade. Vrijednost radova je 25 hiljada eura, a sredstva su obezbijeđena od strane Ministarstva poljoprivrede i Lokalne uprave.

Ukupna investicija sa modernizacijom prilaza procijenjena je na oko 50 hiljada eura.

 „U ovoj prvoj fazi, građevinsko preduzeće “Bihor” će izgraditi novi most koji će u potpunosti riješiti veliki problem saobraćanja na ovoj dionici lokalnog puta. Naime, postojeći most je već oštećen u ranijim poplavama, a i njegova pozicija i oštra krivina pričinjavali su veliku opasnost za odvijanje saobraćaja posebno u zimskim uslovima. Upravo zbog toga je bio veliki broj saobraćajnih nezgoda. Novi most će imati dvije kolovozne trake i pješačku stazu i upravo zbog njegove projektovane pozicije, oštra krivina će biti izbjegnuta pa će se saobraćaj odvijati na potpuno bezbjedan način. Naravno, izgradnja mosta će doprinijeti uređenju prostora oko vjerskog objekta – gasulhane. Koristim priliku da se zahvalim vlasnicima parcela koji su dali veliki doprinos time što su dali saglasnot da se izvode radovi na njihovim parcelama bez ikakve novčane nadoknade. To su Hilmo Adrović, zatim bračnom paru Fehimu i Elmazi Adrović, kao i Reku Adroviću. Vjerujem da će ovaj primjer nesebičnosti i spremnosti da podrže naše razvojne projekte biti uzor i ostalim građanima naše opštine za buduće infrastrukturne projekte koje planiramo da radimo. Ovdje prije svega mislim na izrađenu potrebu da radimo na širenju koridora naših saobraćajnica, jer imamo gotovo sve lokalne puteve koji su veoma uzani i postoji izražena potreba da se isti šire kako bi se saobraćaj odvijao neometano. Ovo kad kažem mislim prije svega na naše mjesne centre, Vrbica, Trpezi, Godočelje, Tucanje, Koraći, Lagatore, Bor, Dobrodole i pojedini putni pravci na području Savinog Bora kao i Kalica. U narednoj godini planiramo izgradnju još nekoliko mostova, a prioritet će biti izgradnja mosta u mjestu Plandište, za šta je lokalna uprava obezbijedila projektnu dokementaciju i kandidovaće ga kod Uprave javnih radova da se finansira iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore. Očekujem takođe da u narednoj godini, završimo rekonstrukciju mosta u Lagatorima kao i jednog mosta na rijeci Tucančići u mahali u MZ Tucanje“, izjavio je predsjednik Opštine, Samir Agović.

 

 

Juče je u Priboju održan radni sastanak predsjednika Opštine Petnjica, Samira Agovića, predsjednika Opštine Priboj, Lazara Rvovića, predsjednika SO Priboj, Borisa Mrdovića, na kojem je konstatovana obostrana spremnost za jačanje saradnje Opštine Petnjica i Opštine Priboj. Konkretna saradnja očekuje se kada su u pitanju projekti finansirani od strane EU fondova, kao i u razmjeni iskustava i primjera pozitivne prakse u radu dvije Opštine.

 

 „S obzirom na to da su već raspisani pozivi za projekte prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore, vidimo veliku mogućnost da skoro u svim oblastima možemo konkurisati za sredstva, naravno nakon izrade projekata i aplikacija. Opština Priboj ima iskustvo za povlačenje sredstava iz EU fondova, a takođe je i naša Opština već njihov korisnik, tako da očekujemo da ćemo to iskustvo  objediniti i da ćemo ostvariti željene efekte“, kazao je predsjednik Opštine, Samir Agović.

 

Ministarstvo kulture je u okviru realizacije IPA projekta HAMLET u Sali SO Petnjica, organizovalo okrugli sto i radionicu sa ciljem predstavljanja rezultata teritorijalnog mapiranja područja Bihora i prijedloga kulturne rute koja je formirana za ovo područje.

 

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Opštine, lokalnih turističkih organizacija i institucija kojima je data mogućnost učestvovanja u formiranju finalnih verzija navedenih dokumenata.

Prisutnima je prezentovan program Kreativna Evropa i konkurs za evropske projekte saradnje koji je u toku do 27. novembra.

Projekat HAMLET realizuje se u okviru Prvog poziva Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, a baziran je na promociji manje poznatih turističkih destinacija koje baštine ruralnu arhitekturu i kulturnu posebnost. Izabrani lokaliteti u Crnoj Gori koji su obuhvaćeni projektom su prostor Skadarskog jezera i Bihorska oblast, a glavne aktivnosti projekta, odnose se na promociju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, posebno tradicionalnih zanata, sa ciljem turističke valorizacije.

Ministarstvo kulture na ovom projektu učestvuje kao projektni partner, a Zajednica opština Crne Gore kao pridruženi partner. Glavni partner na projektu je Ministarstvo kulture Albanije, a ostali partneri su Istraživački institut URI iz Albanije, CNA Bari (Zanatska komora) i Puglia Promozione (Regionalna agencija za turizam), dok je Regija Pulja pridruženi partner.

Podkategorije

ARHIVA (VIJESTI, SAOPŠTENJA, DEŠAVANJA, ODLUKE, IZVJEŠTAJI, JAVNE RASPRAVE...)