Izvještaj za II kvartal 2019.god. može se preuzeti sa linka.