JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Loading...

Loading...

Crna Gora

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu upravu

Broj:04-418

Petnjica,06.04.2018.

 

Na osnovu člana 74  stav 2 Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore broj 3/14,2/15,41/15“), Sertetarijat za loklanu upravu  opštine Petnjica donosi:

                                                           Program javne rasprave

O nacrtu  1. odluke o komunalnom opremanju za bespravne objekte na teritoriji opštine Petnjica  i 2.Odluke o godišnjoj naknadi za bespravne objekte

  1. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom opremanju za bespravne objekte (u daljem tekstu: Nacrt odluke) I Odluke o godišnjoj naknadi za bespravne objekte  trajaće 15 dana, u periodu od 10.04.2018 godine.
  2. Nacrt odluka biće objavljen na internet portalu Opštine Petnjica, oglasnoj tabli Opštine.
  3. Za vrijeme trajanja Javne rasprave uvid u nacrt odluke može se izvršiti svakog radnog dana od 08h do 11h u Zgradi opštine Petnjica u kancelariji Sekretarijata za lokalnu upravu.
  4. Javna rasprava održaće se u sledećim terminima

- za građane , privredne subjekte, predstavnike mjesnih zajednica i NVO  10.04.2018. u 12h

- za predstavnike političkih partija 10.04.2018. u 14h

-za Javne službe, organe lokalne uprave, preduzeća čiji je osnivač Opština 11.04.2018 u 12h

   5. Pozivaju se zainteresovani građani i pravni subjekti da uzmu učešća u Javnoj raspravi, izvrše uvid, daju svoje primjedbe, predloge i sugestije:

- u elektronskoj verziji na email adresu : Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u toku cjelokupnog vremenskog perioda trajanja Javne rasprave.

  - u pisanoj formi neposredno na Pisarnici Opštine Petnjica zaključno sa danom okončanja Javne rasprave.

  6. Program Javne rasprave biće objavljen na:

              - oglasnoj tabli Opštine Petnjica

              - internet portal Opštine Petnjica

 

Prilog 1 - Odluka o komunalnom opremanju za BESPRAVNE OBJEKTE ispravljena (1).doc

Prilog 2 - Odluka o godisnjoj naknadi za bespravne objekte.doc

                                                                                                                                         Sekretar lokalne uprave

                                                                                                                                                           Ziko Alilović

OPŠTINE PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj :  

Petnjica, 23.02.2018. godine

 

Na osnovu člana 5. Zakona o Budžetu ( Sl. list RCG 40/01, 71/05 i Sl. list CG br. 12/07 i 53/09 ), člana 34. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti, člana 40. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl. list RCG br. 42/03, 44/03 i Sl. list CG br. 5/08 i 74/10 ) i člana 18. 19, 20 i 21. Statuta opštine Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu organizuje:

 

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.god.

 

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija , mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  nacrta ove  odluke i to:

 

07.03.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 12.30h

08.03.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.30h

09.03.2017.god. za političke stranke u 12.30h

 

  

Sa predlozima navedenih odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na Nacrt Odluke o budžetu za 2018.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.    

Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:      www.petnjica.co.me 

OB A V J E Š T E NJ E

Zbog objektivnih razloga odlaže se javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018.godinu za političke stranke.

Umjesto u petak – 09.03.2018.godine, javna rasprava će se održati u utorak, 13.03.2018.godine u 12.30h.

 

                                                                                                                                                SEKRETARIJAT ZA LOKALNU UPRAVU

 

 

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE