JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj :  

Petnjica, 13.02.2017. godine

Na osnovu člana 5. Zakona o Budžetu ( Sl. list RCG 40/01, 71/05 i Sl. list CG br. 12/07 i 53/09 ), člana 34. Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti, člana 40. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl. list RCG br. 42/03, 44/03 i Sl. list CG br. 5/08 i 74/10 ) i člana 18. 19, 20 i 21. Statuta opštine Petnjica, Sekretarijat za lokalnu upravu organizuje:

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

  1. NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2017.god.

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija , mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekti kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  Predlog javnih radova u opštini Petnjica za 2016.god.i nacrt ove  odluke i to:

 

23. 02.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 12.30h

24.02.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.30h

27.02.2017.god. za političke stranke u 11.30h

  

Sa predlozima navedenih odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na Nacrt Odluke o budžetu za 2017.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.    

Nacrt odluke možete preuzeti ovdje.

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE