JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

CRNA GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

Služba Skupštine

Dana, 02.03.2016.godine

Br: 02-29

Predmet: Uputstvo za popunjavanje obrazca za prijavu prihoda i imovine

 

Odbornici  SO Petnjica

Etičke komisije

Opštinska izborna komisija Petnjica

 

Poštovani,

 

Javni funkcioner, u smislu  Zakona o sprječavanju korupcija Crne Gore je izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, javnom preduzeću ili drugom privredom društvu, odnosno pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu (u daljem tekstu: organ vlasti), kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu.

Državno vlasništvo u smislu ovog zakona je svako učešće u privrednom društvu u kojem država ili opština, Prijestonica, odnosno Glavni grad (u daljem tekstu: opština) ima najmanje 33% kapitala.

Obavještavam Vas da je Agencija za sprječavanje korupcije Crne Gore preuzela nadležnosti koje je imala Komisija za sprječavanje korupcije Crne Gore.Potrebno je da uspješno popunjen obrazac  dostavite Agenciji do 31.marta 2016.godine.Obrazac možete preuzeti sa sajta www.antikorupcija.me ili sa zvaničnog sajta Opštine Petnjica gdje je objavljen.Popunjeni obrazac treba sačuvati. Obrazac se šalje preko sajta Agencije.Prvi korak je ulazak u opciju „Korisnički servisi“. Zatim treba kliknuti na link “Slanje obrazaca i dobijanje bar koda“.Ukoliko je sve dobro popunjeno u obrascu i uspješno poslato agenciji, korisnik dobija novi dokument koji u sebi sadrži bar kod.Obrazac sa bar kodom treba oštampati, potpisati i poslati na adresu:  Agencija  za sprečavanje korupcije Crne Gore, Ul.Kralja Nikole 27/IV , 81000 Podgorica.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete kontaktirati Agenciju za sprečavanje korupcije  Crne Gore  na brojeve tel:020/447-701, fax 020/234-082.

 

 

 

SLUŽBA SKUPŠTINE

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE