JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Višečlana delegacija opštine Petnjica na čelu sa predsjednikom gospodinom Samirom Agovićem, je boravila u Luksemburgu na poziv Zavičajnog kluba Bihor iz Luksemburga.Ovom prilikom Vam prenosimo zapažanja gospodina Agovića vezana za ovu posjetu:

"Ovo je bila jedinstvena prilika da se u neposrednom kontaktu sa našim iseljenicima promoviše naša platforma, kada je u pitanju saradnja sa dijasporom. Na dva odvojena sastanka, jedan sa predstavnicima klubova koji okupljaju naše iseljenike, a drugi sa privrdnicima koji su porijeklom iz naše opštine, razgovarali smo o mogućnostima ulaganja u našu opštinu i o tome na koji način može pomoći dijaspora Petnjici.

Ono što možemo izdvojiti, jeste izražena spremnost naših ljudi da na organizovan način pomognu našoj sredini. S tim u vezi, dogovoreno je da se osnuje Fond za Petnjicu, preko kojeg bi se prikupljala novčana sredstva isključivo za razvojne projekte, koji bi se realizovali na teritoriji novoosnovane opštine Petnjica. Na ovim sastancima najavljeni su i drugi vidovi pomoći od strane naše dijaspore.

Želimo da istaknemo, da je naša namjera da sa dijasporom ostvarimo kvalitetniju i sadržajniju saradnju. U toim smislu, predvidjeli smo da na nivou lokalne uprave otvorimo kancelariju za saradnju sa dijasporom.
Takođe je bila jedinstvena prilika da se kao prva zvanična delegacija opštine Petnjica zahvalimo našoj brojnoj dijaspori, na sveukupnoj pomoći koju su uputili našoj opštini i državi. Bilo nam je zadovoljstvo, da sa pažnjom propratimo očekivanja naših ljudi od opštinskog rukovodstva za sveukupni napredak naše lokalne zajednice. Bila nam je čast i zadovoljstvo što je naš ambasadoru Briselu, gospodin Vesko Gačević takođe bio u Luksemburgu, i što je najavio mogućnost uspostavljanja saradnje – bratimljenje, sa nekom od opština iz Luksemburga. Takođe, od njega smo dobili informaciju da će naše ministarsto vanjskih poslova otvoriti konzulat u Luksemburgu. Na taj način će se stvoriti još veća mogućnost za bolje povezivanje dijaspore sa opštinom i matičnom državom Crnom Gorom. 

Očekujem da ćemo u narednom periodu imati prilike da posjetimo i naše ljude u drugim državama gdje je njihovo prisustvo takođe brojno, sa istim ciljem. 
Koristim priliku da se i na ovaj način zahvalim zavičajnom Klubu Bihor, za sve ono što je učinio za sve nas koji smo boravili u Luksemburgu: Opštinsku delegaciju, FK- Petnjica, I za najbolje učenike iz devet Bihorskih škola, kao i za dva njihova nastavnika."

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE