JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

IZBORI

Da biste otvorili Obrazac za prijavu prihoda i imovine javnih funkcionera potrebno je da imate instaliranu najnoviju verziju adobe readera.

Mozete je preuzeti preko linka ispod ovog teksta:

ADOBE READER NAJNOVIJA VERZIJA

Obrazac morate sačuvati na vaš računar desnim klikom na link ispod, pa SAVE LINK AS (slikovito objašnjeno ispod)

OBRAZAC ZA PRIJAVU PRIHODA I IMOVINE JAVNIH FUNKCIONERA

Korak 1:sl1Korak 2:sl2

PREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: opstina.pt.predsjednik@gmail.com
tel: 051/248-208

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE
E-mail: skupstina@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE
E-mail: potpredsjednik@petnjica.co.me
tel: 051/248-208

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR
E-mail: glavni.administrator@petnjica.co.me

MIRSAD ĆATOVIĆ

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE
E-mail: lokalna.uprava@petnjica.co.me

ZIKO ALILOVIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE
E-mail: sluzba_skupstine@petnjica.co.me
tel: 051/248-203

ADIS DURAKOVIĆ