JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

CRNA GORA

Opština Petnjica

Kancelarija za mlade i prevenciju narkomanije

Br. 04 - 969

Petnjica, 25.07.2016.god.

 

 

Na osnovu člana 5 Odluke o osnivanju S

avjeta mladih Opštine Petnjica, Kancelarija za mlade i prevenciju bolesti zavisnosti objavljuje ponovljeni

 

JAVNI  POZIV

za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

 

Kandidate za članove Savjeta mladih (po jednog člana) predlažu udruženja mladih i udruženja koja se bave mladima, učeničke zajednice srednjih škola, studentska udruženja, kao i neformalne inicijative mladih, neformalne grupe i pojedinci.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

-          da su državljani Crne Gore,

-          da imaju prebivalište u Petnjici,

-          da su starosti od 15 do 29 godina.

 

Predlog sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan odnosno potpisan i ovjeren od strane ovlašćenih predlagača.

 

Uz predlog se dostavlja dokaz: da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Petnjici i izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature.

 

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće se razmatrati.

 

Predlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na pisarnici Opštine Petnjica u zatvorenoj koverti, sa naznakom: predlog za člana Savjeta mladih.

 

 

 

                                                                                                                  Samostalna savjetnica

 

dr Nermina Muratović s.r.

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE