četvrtak, Decembar 14, 2017

Language Switcher

JA Promo Bar

Dobrodošli na zvaničnu Internet prezentaciju opštine Petnjica
Toggle Bar

Prazan modul 2

Search

Sedamnaesta redovna sjednica Skupštine opštine Petnjica

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

 

 

S A Z I V A M

Sedamnaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za četvrtak  28.Jul  2016. godine

 

 

Sjednica će se održati u velikoj Sali Doma kulture u Petnjici sa početkom u   11,00 časova

 

Za sjednicu predlažem sledeći:

 

Dnevni red

 

1.     Odbornička pitanja i odgovori

2.     Predlog Javnih radova u Opštini Petnjica za 2016 godinu

3.     Predlog  Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Petnjica za 2016 godinu

4.     Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o prestanku mandata Glavnog administratora

5.     Predlog Odluke o izmena i dopunama Odluke o pečatima

6.     Predlog  Odluke o izmjenama i dopunama odluke o učestvovanju odbornika prilikom zaključenja braka

 

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

 

Broj: 02- 188                                                                                        PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 20.07.2016.god.                                                                     Adnan Muhović, s.r.