JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

U srijedu je u Petnjici održana audicija kandidata za manifestaciju ‘’Crna Gora u ritmu Evrope’’. Njih oko 50 se takmičilo, a na završnu manifestaciju koja će se održati u Podgorici plasirale su se Mirela i Ajlina Skenderović i Amra Agović koje će izvoditi moderni ples, kao i Adisa Kočan koja će se takmičiti u pjevanju.

Igor Karadarević, poznato TV lice i direktor projekta, David Makević, su izvršili odabir kandidata.

“ Crna Gora u ritmu Evrope” je diplomatska  dečija manifestacija u Crnoj Gori ovoga tipa  podržana od strane Ambasadora evropskih država i Evropske Unije koji su: Švedska,Belgija, Kipar, Portugal,Finska, Norveška,Grčka, Italija, Hrvatska,Španija,Turska, Austrija, Holandija,Danska, Madjarska,Slovenija i drugi. Podrška se ogleda u njihovim posetama gradovima i opštinama a koje organizuje “Crna Gora  u ritmu Evrope”, a iz kojih poseta se ostvaruju  bratimljenja i poslovne aktivnosti medju gradovima i opštinama  Crne Gore i Evrope .

Manifestacija “Crna Gora u ritmu Evrope” je osmišljena u skladu sa Evropskom poveljom o učešću mladih u životu na opštinskom i regionalnom nivou, Bijelom knjigom EU o mladima. Cilj manifestacije je podsticanje, razvijanje, prepoznavanje i očuvanje mladih talenata u Crnoj Gori, promocija interkulturalnosti, tolerancije, ravnopravnosti polova, poštovanje ljudskih prava, različitosti, saradnje i doživotnog učenja. Djeca opština Crne Gore se pripremaju da učestvuju i predstave svoju opštinu kao i zemlju Evrope koja im bude dodijeljena od strane organizacije  ,,Crna Gora u ritmu Evrope” na finalnom TV prenosu svih gradova a uz direktan televizijski prenos sa nacionalnom pokrivenošću. Ove godine finalno takmičenje ,,Crna gora u ritmu Evrope ‘’ održaće se u Podgorici. Djeca koja budu predstavljala svoju opštinu predstaviće se  na stranom jeziku tj. na jeziku Ambasade koja će biti dodijeljena od strane organizacije ,,Crna Gora u ritmu Evrope”. Djeca se predstavljaju u pjesmi i modernom plesu. U toku rada sa djecom osim toga što je besplatna obuka, roditelji, staratelji  dobijaju 24 časa unaprijed besplatna obavještenja od strane call centra kada i gdje će biti održana proba kao i u slučaju pomjeranja proba. Call centar je dostupan 24h za sve informacje roditeljima, starateljima. Kako se radi o učešću djece svih materijalnih mogućnosti vazno je napomenuti da je sve besplatno za djecu i roditelje što cijeloj manifestaciji daje dodatni značaj koji su svakako prepoznali i svi Ambasadori Evrope  u Crnoj Gori. Manifestacija ,,Crna Gora  u ritmu Evrope’’ organizuje posjete  Ambasadora zemlje koja bude dodijeljena opštini kod Predsjednika i prisustvo na finalnom koncertu Manifestacije koje će se održati u martu 2017.godine u Podgorici.

Djeca pobjednici će o trošku Manifestacije ,,Crna Gora  u ritmu Evrope’’ posjetiti  zemlju Ambasade koju predstavljaju na finalnom takmičenju.

Sledeći finalni koncert se održava u gradu pobjedniku

Petnjica u projektu predstavlja Austriju.

Takodje je jako bitno napomenuti da će se pobjednik za 2017.godinu odlučiti glasovima publike putem SMS glasanja i glasanjem žirija svih gradova učesnika, sa svih mobilnih operatera.  Pedeset posto (50%) od neto prikupljenih sredstava od svih SMS glasova se upućuje pobjedničkom gradu u budžet grada, kao nagrada a za sledeće potrebe: namjenski, kao vrsta donacije . Za bolnice ,škole, obdaništa, sportske i kulturne ustanove . . .

Samostalna savjetnica,

Dr Nermina Muratović

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE