JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Devetnaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za srijedu  28.  Decembar 2016. godine

Sjednica će se održati u velikoj Sali Doma kulture u Petnjici sa početkom u   11,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

  1. Informacija iz oblasti elektrosnadbijevanja za Opštinu Petnjica za 2016.godinu
  2. Informacija o javnom redu i miru u Opštini Petnjica za 2016.godinu
  3. Informacija o radu osnovnih i srednje škole na području opštine Petnjica za 2016.godinu
  4. Odbornička pitanja i odgovori
  5. Predlog  Odluke o  privremenom finansiranju Opštine Petnjica za period 01.01.-31.03.2017.god
  6. Predlog Odluke o upotrebi stalne budžetske rezerve
  7. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta JU Centar za kulturu-Petnjica
  8. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu Petnjica 2016. godinu
  9. Izvještaj o radu TO Petnjica za 2016.godinu
  10. Izvještaj o radu d.o.o.“Komunalne djelatnosti“ Petnjica za 2016.godinu

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                              PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE                                                       Petnjica, 22.12.2016.god.                                                                     Adnan Muhović,s.r. 

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE