JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Dvadeset prvu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za petak 31.  Mart 2017. godine

Sjednica će se održati u velikoj Sali Centra za kulturu-Petnjica sa početkom u   17,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Odbornička pitanja i odgovori

2.Informacija o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite stanovništva u opštini Petnjica za 2016.godinu

3. Predlog Odluke o Budžetu opštine Petnjica za 2017.godinu

4.Predlog Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

5.Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika

6.Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

7.Predlog Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte na području opštine Petnjica

8.Predlog Odluke o  davanju saglasnosti  na Plan  i  Program  rada DOO“Komunalne djelatnosti“Petnjica za 2017 god.

9.Predlog Odluke o  davanju saglasnosti  na Plan  i  Program  rada JU“ Centar za kulturu“Petnjica za 2017.god.

10.Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Petnjica za 2016.godinu

11.Izbori i imenovanja

                                                SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                           Predsjedavajući,                                                       Petnjica, 23.03.2017.god                                                                 Erol Muratović  ,s.r. 

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE