subota, Novembar 25, 2017

Language Switcher

JA Promo Bar

Dobrodošli na zvaničnu Internet prezentaciju opštine Petnjica
Toggle Bar

Prazan modul 2

Search

Dvadeset prva redovna sjednica Skupštine opštine Petnjica

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Dvadeset prvu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za petak 31.  Mart 2017. godine

Sjednica će se održati u velikoj Sali Centra za kulturu-Petnjica sa početkom u   17,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Odbornička pitanja i odgovori

2.Informacija o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite stanovništva u opštini Petnjica za 2016.godinu

3. Predlog Odluke o Budžetu opštine Petnjica za 2017.godinu

4.Predlog Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

5.Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika

6.Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

7.Predlog Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte na području opštine Petnjica

8.Predlog Odluke o  davanju saglasnosti  na Plan  i  Program  rada DOO“Komunalne djelatnosti“Petnjica za 2017 god.

9.Predlog Odluke o  davanju saglasnosti  na Plan  i  Program  rada JU“ Centar za kulturu“Petnjica za 2017.god.

10.Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Petnjica za 2016.godinu

11.Izbori i imenovanja

                                                SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                           Predsjedavajući,                                                       Petnjica, 23.03.2017.god                                                                 Erol Muratović  ,s.r.