srijeda, Novembar 22, 2017

Language Switcher

JA Promo Bar

Dobrodošli na zvaničnu Internet prezentaciju opštine Petnjica
Toggle Bar

Prazan modul 2

Search

KARAVAN UNICEFA U PETNJICI

Juče, 13.04.2017.god. u Petnjici je u okviru kampanje UNICEF-a i Vlade Crne Gore „Zaustavimo nasilje“, uz podršku EU i Telenor fondacije održana manifestacija i javni razgovori na temu odnosa roditelja i djece. Tim povodom su građani Petnjice imali priliku da sa stručnjacima iz Udruženja psihologa, kao i predsjednikom opštine   Samirom Agovićem, šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžaminom Perksom i i koordinatorkom SOS Roditeljske linije i NVO „Roditelji“ Lepom Žunjić, razgovaraju o odnosima u porodici i dobrim praksama roditeljstva.
U ulozi prijatelja kampanje na javnim razgovorima učestvovao je i  Samir Rastoder, glavni i odgovorni urednik Radija Petnjica, koordinatorka ove manifestacije za Petnjicu je Nermina Muratović.

U skladu sa porukom većine građana Crne Gore (77%) koji smatraju da roditeljima treba pružiti pomoć u vaspitavanju djece bez nasilja, ovi događaji imaju za cilj da se, kroz razgovor sa građanima, prepoznaju servisi podrške koji su roditeljima potrebni na lokalnom nivou i na čijem uspostavljanju opštine mogu raditi zajedno sa civilnim i privatnim sektorom, stručnjacima i roditeljima.

Kampanja „Zaustavimo nasilje“ zasniva se na nacionalno reprezentativnom istraživanju UNICEF-a iz decembra 2016. koje pokazuje da je generalno visoka tolerancija društva prema nasilju. Svaki drugi građanin smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo, kao i da vikanje na dijete nije nasilje. Trećina građana smatra da šamar i prijetnje djetetu nijesu nasilje, dok jedna četvrtina ucjenjivanje ne prepoznaje kao vid nasilja u vaspitavanju djece.

Ovaj događaj je bio dobro posjećen i izazvao je veliko interesovanje kod prisutnih. U pozdravnom obraćanju, između ostalog, predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović je istako sledeće: “ Raduje me da se ova manifestacija održava u Petnjici i da je opština domaćin ovako bitnog skupa. Ja kao bivši prosvjetni radnik i roditelj, mogu sa vama podijeliti iskustvo, da odgoj i vaspitanje djeteta zahtijevaju jako odgovoran i posvećen pristup. Pored učešća poorodice, škole i društvene zajednice, najodlučniji faktor je ekonomski ambijent, od kojeg u velikoj mjeri zavisi pravilan pristup prema odgoju i vaspitanju djece. Upotreba represivnih mjera u vaspitanju i odgoju djece je loš pristup koji neće dati adekvatne rezultate u a najvažnije je obezbijediti dobre ekonomske uslove u kojima i roditelji i djeca mogu imati uslove za pravilan razvoj i život.”

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks je izrazio zadovoljstvo posjetom Petnjici i istakao da “kroz adekvatne usluge za roditelje možemo drastično da smanjimo i spriječimo međugeneracijski ciklus nepovoljnih iskustava u djetinjstvu i glavni cilj javne debate kampanje „Zaustavimo nasilje“ je identifikovanje i uspostavljanje efektnih i „međupovezananih servisa kojima se promoviše pozitivno roditeljstvo i zaštita od nasilja i nepovoljnih iskustava tokom čitavog djetinjstva“.