JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Danas su predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava posjetli  Petnjicu i sa potpredsjednikom Opštine, Muslijom Kalićem, obišli  dvije romske  porodice Beriša, povratnike iz Njemačke. Delegaciju ministarstva su činili: Sokolj Beganaj, Mirela Ramčilović i Ramiz Šahman a domaćini sastanka su bili podpredsjednici opštine Muslija Kalić i Zeid Škrijelj. Povod za posjetu je bolje upoznavanje predstavnika ministarstva sa zbrinjavanjem raseljenih romskih porodica. nakon radnog sastanka u opštini, delegacija ministarstva je sa predstavnicima opštine posjetila dvije romske porodice  i u neposrednoj komunikaciji sa porodicama istaknuti su aktuelni problemi i mogućnosti za njihovo rješavanje sa zajedničkim zalaganjem opštine Petnjica, resornog ministarstva i ostalih nadležnih institucija.

Porodicama se prvo obratio potpredsjednik Opštine Kalić i rekao da je cilj posjete saradnja u trajnom rješavanju njihovog statusa. Napomenuo je da se opština od samog početka zalagala za to i da će biti istrajna sve dok se to pitanje ne riješi.

 

Sokolj Beganaj je rekao da država u narednom periodu treba još više da radi na rješavanju pitanja koja se tiču smještaja, školovanja, upošljavanja, zdravstveng osiguranja i drugih koji su od ključnog značaja za normalan život.

 ,,U tom smislu bih posebno istakao zalaganje petnjičke lokalne samouprave za rješavanje svih tih pitanja, opština Petnjica prednjači u naporima da rešava problem romske populacije na svojoj teritoriji“, istakao je Beganaj.

Mirela Ramčilović je saopštila da se nakon upoznavanja sa njihovom situacijom obratila svim primarno nadležnim institucijama kao i upravi za zbrinjavanje izbjeglica koja djeluje u okviru Ministarstva rada i socijalnog staranja.

,,Primarno nadležne institucije predlažu da se ove porodice prijave za regionalni stambeni program odnosno za stanove koji se u ovom slučaju grade u Beranama. Na taj način bi njihovo stambeno pitanje bilo trajno riješeno.“ 

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE