JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

OPŠTINE PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj :  

Petnjica 12.05.2017.god

Na osnovu člana 31.tačka 2 i 5 i člana 32.tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04 i 75/0, 13/06 i Sl.list CG br.88/09) i Člana 19. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl.list   CG“-opštinski propisi br.38/14 i 2/15), Skupština opštine Petnjica organizuje          

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

1.    PROGRAM JAVNIH RADOVA U OPŠTINI PETNJICA ZA 2017.god.

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija , mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekti kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  Predlog javnih radova u opštini Petnjica za 2017.god.i nacrt ove  odluke i to:

 

29.05.2017.god. za političke stranke u 11.00 h

30.05.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 11.00 h

31.05.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11.00 h

  

Sa Programom javnih radova  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na tekst Predloga javnih radova u opštini Petnjicaza 2017.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.    

Program javnih radova i Nacrt odluke možete preuzeti ovdje,

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE