JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu čl. 4, 8, 9 i 11 Odluke o nagradama, priznanjima i zvanju počasni građanin (''Sl. list CG'' – opštinski propisi br. 41/15 ), Žiri za dodjelu Nagrade ''4 Avgust'' u 2016. godini, u sastavu:  Muhamed Adrović, predsjednik i članovi:  Ervin Duraković,  Muzafer Kršić, Refik Latić i Enver Rastoder,   na sjednici održanoj 15. jula 2016. godine, donio je

 

 

O  D  L  U  K  U

 

 

I.   Nagrada ''4  Avgust“u 2016. godini dodjeljuje se

 

     1.Mustafi-Mujku Šabotiću ( posthumno)-dugogodišnjem humanisti

 

2. TIKI  -Turskoj  Agenciji  za međunarodnu saradnju i koordinaciju

 

3.Izetu  Rastoderu  iz oblasti biznisa i humanitarnih aktivnosti

 

 

II. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa u visini od 3

      najniže cijene rada u Crnoj Gori za mjesec koji je prethodio dodjeljivanju Nagrade i obezbjeđuje se u budžetu Opštine  Petnjica.

 

Broj: 02-

 Petnjica, 15.07.2016. godine,

 

 

                                                    Žiri za dodjelu Nagrade '' 4 Avgust“

                                                                   Predsjednik,

                                                                 Muhamed Adrović

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Na   konkursu za Nagradu ’’4 Avgust“ nominovana su 4 kandidata,   od kojih su većina njih u višedecenijskom periodu koji je za nama na svoj način davali značajan doprinos razvoju i afirmaciji  Petnjice što je i osnovni uslov da bi se moglo konkurisati za ovo, najveće opštinsko priznanje. Po ocjeni Žirija, jedan broj kandidata, u kontinuitetu, takoreći tokom svog cjelokupnog dosadašnjeg životnog i radnog vijeka vršio je određenu misiju koja u punom smislu riječi znači značajan doprinos razvoju i afirmaciji našeg grada. Stoga se Žiri, kako bi im se grad na neki način odužio odlučio da dodijeli 3 /  tri / Nagrade u 2016. godini.

 

 1.Mustafa-Mujko Šabotić je rođen u Tucanjama 1951 godine.Sa navrsene 2 godine života ostaje bez oca, koji je umro u 26-toj godini života.Oženio se dosta rano.Sve do osamdesetih godina XX vijeka živio je u Bihoru(Tucanje) gdje je u braku sa suprugom Feridom (rođ.Adrović) dobio petoro djece, sinove-Edina, Ernada i Almira i kćerke Azru i Almiru.Bavio se građevinarskim i stolarskim poslovima.Godine 1982 odlazi za Švajcarsku.Godine 2003 izdvojio je veliku svotu novca za rekonstrukciju i sanaciju gradske džamije.Izuzetan osjećaj za humanost, opredjeljivala ga je da materijalno pomaže i mnoge druge aktivnosti u svom zavičaju: izgradnja puteva, domova , hajrata i druge infrastrukture, da pomaže pojedincima, porodicama i učenicima iz svog zavičaja.Preminuo je 22. jula 2010 godine ostavljajući iza sebe brojnu porodicu, svijetao trag i besmrtno ime.

 

2.Turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju-TIKA je dala veliki doprinos u razvoju Opštine Petnjica.Jadan od kapitalnih investicija je asfaltiranje i rekonstrukcija  puta od Doma kulture prema novoj zgradi Opštine u dužini preko  500 m, gdje je uloženo više od 200 000 eura.

Jedna od dosta važnih investicija je i izgradnja zgrade Islamskog centra sa gasulhanom i pratećim objektima.

Postiji  i čitav niz drugih projekata koje je realizovala TIKA:projekti iz oblasti poljoprivrede, kao i donacija Opštini Petnjica u kancelarijskoj i komjuterskoj opremi.

 

3.Izet Rastoder je rođen u selu Savin Bor, Opština Petjica. 80- tih godina XX vijeka odlazi za Sloveniju, tadašnju republiku u sastavu SFRJ.

U Sloveniji je uspio da iskoristi svoj preduzetnički duh, a opet ne zaboravljajući svoju rodni grudu, svoj Savin Bor i svoj Bihor.Postao je jedan od najpoznatijih biznismena u  Sloveniji i jedan od najvećih trgovaca bananama u Evropi i svijetu sa svojom kompanijom „Derby“.

Jedan je od prvih i najredovnijih donatora FK Petnjica, koji postižu značajne  sportske  uspjehe u državi i šire.

Jedan je od prvih donatora Opštine Petnjica, obezbeđujući dva popuno nova automobila za Opštinu, u trenutku kada je to bilo najpotrebnije.

Finansirao je rekonstrukciju krova Osnovne škole u Savin Boru, pomagao u spajanju puta u Pešter itd.

Treba istaći da je gospodin Izet Rastoder i prije odlaska za Sloveniju bio veliki humanista, jer je radeći kao medicinski tehničar mnogima pomagao, stižući do najudaljenijih sela na ovom području.

 

 

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE