JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Crna Gora

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj : 

Petnjica, 2017.god.

Na osnovu člana 31.tačka 2 i 5 i člana 32.tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04 i 75/05, 13/06 i Sl.list CG br.88/09, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16) i Člana 19. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl.list   CG“-opštinski propisi br.38/14, 5/15 i 41/15), Opština Petnjica organizuje          

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

1. NACRT ODLUKE O KUCNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekti kojima se ovim planom utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  nacrta ove odluke i to:

 

21.06.2017.god. za političke stranke u 10:00 h

22.06.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 10:00 h

23.06.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 10:00 h

 

  

Sa nacrtom odluke o kucnom redu u stambenim zgradama  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu Opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova  ili nacrt mogu pogledati ovdje.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na tekst Nacrta ove odluke mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine  Petnjica.

SKUPŠTINA OPŠTINE  PETNJICA

 Petnjica, _________ 2017.godine.                                                                             Predsjedavajući,

                                                                                                                  Erol Muratović,s.r.

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE