JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu čl. 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Dvadeset drugu redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za srijedu 28 Jun 2017. godine

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine),  sa početkom u   11:00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Izvještaj iz oblasti primarne zdravstvene zaštite u Opštini Petnjica za 2016.godine

2.Odbornička pitanja i odgovori

3. Predlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Petnjica za 2016.godinu

4.Predlog Izvještaja o radu predsjednika Opštine Petnjica i službi za 2016.godinu

5.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada TO Petnjica i finansijski plan za 2017.god.

6. Predlog Odluke o dopuni odluke o nekategorisanim putevima na području Opštine Petnjica

7.Predlog Odluke o imenovanju Žirija za dodjelu nagrade „4 Avgust“ za 2017.godinu

8.Predlog Programa javnih radova u Opštini Petnjica za 2017.godinu

9.Predlog lokalnog akcionog Plana za rodnu ravnopravnost za period (2017-2021)

10.Predlog odluke o kućnom redu u stambenim zgradama

11.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktora d.o.o. Komunalne djelatnosti-Petnjica

12. Predlog Odluke o oslobađanju od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

13.Izbori i imenovanja

                                                                                                               Predsjedavajući,

                                                                                                            dr Erol Muratović, s.r.

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE