JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinskipropisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se

P O Z I V

NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA

NA  XXII SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA

           

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XXII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  28.06.2017. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

            Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 23.06.20167. godine.

            U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XXII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registracijii reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Petnjica.  

                  Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu OpštinePetnjica.

SLUŽBA SKUPŠTINE

  

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE