JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu čl. 4, 8, 9 i 11 Odluke o nagradama, priznanjima i zvanju počasni građanin (''Sl. list CG'' – opštinski propisi br. 41/15 ), Žiri za dodjelu Nagrade ''4 Avgust'' u 2017. godini, u sastavu:   Rifat Ramčilović, predsjednik i članovi:   Hakija Muratović, Sadat Adrović i  Elmaza Muratović i Adem Rastoder   na sjednici održanoj 27. jula 2017. godine, donio je

O  D  L  U  K  U

I.   Nagrada ''4  Avgust“u 2017. godini dodjeljuje se

  1. Odborima za vraćanje statusa Opštine Petnjica – zbog dugogodišnjeg zalaganja  za vraćanje statusa Opštine Petnjica  

  2. KUD „Bihor“ Petnjica  -  zbog očuvanja folklora i kulturne baštine Opštine Petnjica

3.Zavičajni Klub “Bihor“ Luksemburg-  zbog doprinosu u afirmaciji Petnjice  i humanitarnih aktivnosti

II. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa u visini od 3

     najniže cijene rada u Crnoj Gori za mjesec koji je prethodio dodjeljivanju Nagrade i obezbjeđuje se u budžetu Opštine  Petnjica.

Broj: 02-

 Petnjica, 27.07.2017. godine,

                                                   Žiri za dodjelu Nagrade '' 4 Avgust“

                                                                    Predsjednik,

                                                               Rifat Ramčilović

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE