JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu upravu

Broj : 

Petnjica,  17.08.2017. godine

Na osnovu člana 109. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br.  42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10 , 38/12 i  10/14),   organizuje   

JAVNU RASPRAVU

 

NA TEMU:            

1. ODLUKA O PIJACAMA

2. ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA U OPŠTINI PETNJICA
3. O D L U K A O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA

29.08.2017.god.  za mjesne zajednice i građane u 12 h

30.08.2017.god.  za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12 h

31.08. 2017.god.  za političke stranke u 12 h

Napomena: Javna rasprava za Odluku o određivanju naziva ulica na teritoriji opštine Petnjica održaće se u petak 08.09.2017 i to po sledećem rasporedu:

08.09.2017.god.  za mjesne zajednice i građane u 10 h

08.09.2017.god.  za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11 h

08.09. 2017.god.  za političke stranke u 12 h

Sa predlogom odluke  zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na tekst  nacrta Odluke mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.                   

   Prilog 1  - Nacrt ODLUKE O PIJACAMA

   Prilog 2   - Nacrt ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA U OPSTINI PETNJICA

   Prilog 3   - Nacrt odluke o davanju naziva ulicama                                                                          

                                                                                                          SEKRETAR                           

                                                                                   Ziko Alilovic

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE