JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Na osnovu čl.  67. Poslovnika o radu  Skupštine opštine Petnjica     („Sl.list CG“-opštinski propisi br.17/14)

S A Z I V A M

Dvadeset  treću redovnu sjednicu Skupštine opštine Petnjica

za srijedu 20. Septembar  2017. godine

Sjednica će se održati u novoj administrativnoj zgradi Opštine Petnjica (sala Skupštine opštine), a sa početkom u   11,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći:

Dnevni red

1.Izvještaj iz oblasti primarne zdravstvene zaštite u Opštini Petnjica za 2016.godine

2. Izvještaj o radu osnovnih i srednje škole na teritoriji Opštine Petnjica za 2016.godinu

3. Odbornička pitanja i odgovori

4.Predlog Odluke o stipendiranju studenata

5.Predlog  Odluke o pijacama

6.Predlog  Odluke o određivanju naziva ulica na teritoriji Opštine Petnjica

SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

Broj: 02-                                                                                                               Predsjednik,

Petnjica, 11.09.2017.god                                                                                 dr Erol Muratović  ,s.r.

                            

                               

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE