JAVNE RASPRAVE

OBRASCI

JAVNE NABAVKE

ODLUKE

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

Crna Gora

Opština Petnjica

Služba predsjednika Opštine

Broj

Datum 14.10.2017

 

Na osnovu člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list Republike Crne Gore br.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i Sl. list Crne Gore br. 88/09,03/10,38/12 i 10/14): člana 60 statuta Opštine Petnjica (Sl. list  CG opštinski propisi br 03/14) Predsjednik Opštine Petnjica d o n o s i

 

ODLUKU

O Proglašenju dana žalosti

 

Član 1

Dan 14.10.2017. proglašava se danom žalosti na području Opštine Petnjica, povodom tragične smrti koja se desila 12.10.2017. god. kada je u saobraćajnoj nesreći smrtno stradao Predsjednik pobratimske Opštine Tutin, Šemsudin Kučević.

 

Član 2

Dan žalosti obilježava se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi opštine Petnjica, javnim preduzećima čiji je osnivač opština, objektima mjesnih zajednica i drugih ustanova na području opštine Petnjica.

 

Član 3

Elektronski i drugi mediji, organizatori javnih programa i sadržaja dužni su da svoje programe i sadržaje prilagode danu žalosti. Za vrijeme dana žalosti zabranjeno je emitovanje muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mjestima. Lokalni javni emiter, radio Petnjica, će svoj program prilagoditi obilježavanju dana žalosti, na način što će emitovati program koji po svojoj prirodi odgovara obilježavanju ovog dana.

 

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik 

Samir Agović

Vijesti

PREDSJEDNIK OPŠTINE

SAMIR AGOVIĆ

PREDSJEDNIK ŠKUPŠTINE

MEHMED ADROVIĆ

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

MUSLIJA KALIĆ

GLAVNI ADMINISTRATOR

MIRSAD ĆATOVIĆ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR LOKALNE UPRAVE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE