KLUB ODBORNIKA DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA:

1. Muslija Kalić

2. Dr. Alma Kršić

3. Dr. Erol Muratović

4. Šaban Šabotić

5. Izet Adrović

6. Izet Škrijelj

7. Mithad Cikotić

8. Isad Šabotić

9. Rešad Muratović

10. Šabo Ćeman

11. Dr. Nermina Muratović

12. Muharem Hadrović

13. Senad Rastoder

14. Muhamed Adrović

15. Zumreta Skenderović

 

ODBORNIČKI KLUB BOŠNJAČKE STRANKE:

1. Adnan Muhović

2. Hakija Muratović

3. Ervin Duraković

4. Rifat Agović

 

KLUB ODBORNIKA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE:

1. Dr. Almir Rebronja

2. Rešad Rastoder

3. Izudin Huremović

4. Esad Zverotić

5. Islljam Ćeman

6. Aldin Korać

7. Mirela Kočan

8. Safet Korać

9. Senad S. Rastoder

10. Eldar Tiganj

11. Mithad Ajdarpašić

 

ODBORNIK SOCIJALISTIČKE NARODNE PARTIJE:

1. Zaim Ličina