Na prostoru opštine Petnjica imamo sedam (7) Mjesnih zajednica, sa 24 naselja. U tabeli ispod su navedena sva naselja po MZ sa brojem stanovnika (po popisima iz 2003. i 2011.godine).

Podaci o broju stanovnika su zvanični rezultati Monstata, s napomenom da su rezultati popisa 2011. još uvijek preliminarni.

Mjesna zajednica

Naselje

Stanovništvo
2003.

Stanovništvo
2011.

MZ
Petnjica

Petnjica

565

623

Godočelje

229

317

Johovice

148

211

Lagatore

420

707

Radmance

311

477

Ponor

65

59

Paljuh

89

131

 

1827

2525

MZ
Vrbica

Gornja Vrbica

536

862

Donja Vrbica

406

115

 

942

977

MZ
Trpezi

Trpezi

773

927

Kalica

146

150

 

919

1077

MZ
Tucanje

Tucanje

378

507

Vrševo

267

352

Azane

136

107

Lješnica

60

97

Orahovo

130

114

 

971

1177

MZ
Bor

Bor

243

231

Dobrodole

134

101

 

377

332

MZ
Savin Bor

Savin Bor

261

253

Kruščica

97

78

Dašča Rijeka

115

103

 

473

434

MZ
Javorova

Javorova

117

99

Murovac

43

38

Poroče

33

27

 

193

164

 

 

 

 

OPŠTINA PETNJICA

5702

6686