srijeda, Novembar 22, 2017

Language Switcher

JA Promo Bar

Dobrodošli na zvaničnu Internet prezentaciju opštine Petnjica
Toggle Bar

Prazan modul 2

Search

Odbori

 

ODBOR ZA IZBORE I IMENOVANJA

1. Šaban Šabotić, predsjednik

2. Nermina Muratović

3. Ervin Duraković

4. Isljam Ćeman

5. Zaim Ličina

 

ODBOR ZA STATUT I PROPISE

1. Rešad Muratović, predsjednik

2. Izet Škrijelj

3. Rifat Agović

4. Esad Zverotić

5. Aldin Korać

 

ODBOR ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

1. Mithad Cikotić, predsjednik

2. Muhamed Adrović

3. Hakija Muratović

4. Rešad Rastoder

5. Zaim Ličina

 

ODBOR ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST

1. Hakija Muratović, predsjednik

2. Rešad Muratović

3. Muharem Adrović

4. Rešad Rastoder

5. Eldar Tiganj

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Izudin Huremović

2. Mirela Kočan

3. Šabo Ćeman

4. Izet Adrović

5. Rifat Agović