SAVJET ZA MEĐUOPŠTINSKU, MEĐUNARODNU I SARADNJU SA DIJASPOROM

1. Rifat Agović, predsjednik

2. Šaban Šabotić

3. Izet Škrijelj

4. Mithat Ajdarpašić

5. Aldin Muratović

6. Mehmed Adrović

7. Enver Rastoder

 

SAVJET ZA DAVANJE PREDLOGA ZA DAVANJE PREDLOGA NAZIVA NASELJA, ULICA I TRGOVA

1. Ervin Duraković, predsjednik

2. Mithat Cikotić

3. Senad S. Rastoder

4. Rifat Ramčilović

5. Omer Cikotić

 

SAVJET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

1. Erol Muratović, predsjednik

2. Senad A. Rastoder

3. Mirela Kočan

4. Kasim Agović

5. Orhan Ramdedović

 

SAVJET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

1. Alma Kršić, predsjednica

2. Zumreta Skenderović

3. Mirela Kočan

4. Adela Adrović

5. Amela Taraniš

 

SAVJET ZA SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

1. Rešad Muratović, predsjednik

2. Ervin Duraković

3. Aldin Korać

4. Sabaheta Novalić

5. Enver Rastoder