Na osnovu člana 20. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl.list CG“, br. 56/09) i na osnovu člana 60  Statuta Opštine Petnjica  („Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 3/14,2/15 i 41/15),  predsjednik  opštine Petnjica , donio je

 

P R O G R A M

PODSTICAJNIH MJERA RAZVOJU POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINE PETNJICA ZA 2018 GODINU

 

U V O D

 

Ovim Programom se obuhvataju mjere i aktivnosti za povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje na području opštine Petnjica. Cilj programa je da se uz modernizaciju proizvodnje, povećanje kvaliteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, usmjeravanjem proizvodjača tržiišnim uslovima i standardima EU, poveća broj zaposlenih u poljoprivredi, poveća iskorišćenost poljoprivrednih resursa i da poljoprivredu učini  porodičnim preduzetništvom.

            Ovim Programom se utvrdjuju aktivnosti, projekti, korisnici, kriterijumi, uslovi, način i postupak ostvarivanja podsticajnih mjera, visina i potrebna dokumentacija za dobijanje podsticajnih sredstava, kao i nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava opštine Petnjica opredijeljenih za ove svrhe.

            Podsticajna sredstva mogu koristiti isključivo  fizička lica sa prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom na teritoriji opštine Petnjica.

 

 

PLANIRANA  SREDSTVA

 

            Za sprovodjenje ovog Programa, Budžetom opštine Petnjica, planirana su sredstva u visini 25.000,00 €.

 

Red.br.                   Naziv  podsticajne mjere                                                  Planirani iznos      

        

 1.   Podsticajna sredstva u stočarstvu:                                             
 • Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju                               1.685,00 €
 • Nabavka pastira                                                                           2.520,00 €
 • Sredsta za licenciranje                                                                     200,00€
 • Posjeta Sajmovima                                                                           717,5 €

                                                                                                         

 1. Podsticajna sredstva za razvoj Voćarstva:
 • Nabavka sadnica šljive                                                                   1.837,5 €  
 • Nabavka živića jagode                                                                  3.000,00 €                                                                                                                                                                                                            

 

 1. Podsticajne mjere u Povrtarstvu:
 • Nabavka plastenika (Tunela)                                                       6.440,00 €  
 1. Podsticajne mjere u Pčelarstvu:
 • Nabavka pčelinjih društava za početnike                                     2.100,00 €
 • Manifestacija „Dani meda“                                                              500,00 €  

 

 1. Adaptacija planinskih katuna i pomoćnih objekata                                  5.500,00 €
 2. Nagrada uspješnim poljoprivrednim proizvođačima                                   500,00 €

 

 

UKUPNO:______________________________________________________   25.000,0 €

                                                                                                                                                                                                        

 

PODSTICAJNE MJERE

 

 

 1. Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju     

                     

            Korisnici ove podrške mogu biti poljoprivredni proizvodjači koji provode najmanje 5 mjeseci na katunima, nemaju  mogućnosti dovodjenja električne energije i koji na katune izvode tri ili više uslovnih grla za koje su registrovani kod službe za selekciju stoke.

Podršku u visini od 70 % dobiće maksimum 6 poljoprivrednih gazdinstava koji ispunjavaju pozivom predviđene kriterijume. Maksimalni iznos na koji se daje podrška iznosi 400 eura.

Bodovanje će se vršiti po broju uslovnih grala, statusa zaposlenih članova gazdinstva, udaljenosti od elekto-mreže. . Pravo na nabavku panela nemaju gazdinstva koja su u predhodnoj godini ostvarila ovo pravo, kao i poljoprivrednici koji već posjeduju isti.

 

 1. Nabavka pastira

S obzirom da veliki broj poljoprivrednih proizvođača u letnjim mjesecima izdiže na katune, gdje posjeduje veće površine pod pašnjacima koji se uglavnom koriste za ispašu,radi njihovog boljeg i efikasnijeg koriščenja, kao i radi uštede na radnoj snazi opština Petnjica je izdvojila sredstva za nabavku pastira-čobanica.

Električne čobanice su izvori napajanja za električne ograde čija je namena čuvanje domaćih i zaštita od divljih životinja. Na našem području najčešće se električnom ogradom ograđuju pašnjaci do nekoliko hektara na kojima pasu ovce, koze, goveda i konji. Pašnjak se ogradom deli - dok na jednom delu stoka pase, drugi deo pašnjaka se obnavlja. Ovako korišćenje je po svom karakteru privremeno, provodnici su tanke pocinkovane, bakarne ili prohrom žice upletene u plastično uže ili širu traku. Stubovi mogu biti tanji, drveni, na razmaku 3 do 5m. Za koze i ovce dovoljna su 3-4 žice ravnomerno razmaknuta na visini do 90cm. Za goveda su dovoljne dve uže trake do visine 1m. Za konje su potrebne tri široke trake do visine 1.4m. Ukoliko želimo sprečiti ulaz predatora (pas lutalica, lisica, vuk, šakal,..) ili divljači (srna, jazavac, divlja svinja, jelen) ograda treba biti robusnija, viša i gušća.

Za ovu mjeru mogu konkurisati poljoprivredni proizvođači koji posjeduju 3 ili više uslovnih grla. Visina podrške 70 % od ukupne vrijednosti. Podrška je predviđena za 15 poljoprivrednih gazdinstava.

Maksimalna vrijednost Električne čobanice na kojoj se odobrava podrška 240,00€ za sisteme sa solarnim napajanjem dok za sisteme sa električnim punjenjem maksimalna podrška je 170,00 €.

 1.      Sredsta za licenciranje 

 

Stočarstvo predstavlja dominantnu granu ukupne poljoprivrede u Petnjicii njime se bavi najveći broj seoskih gazdinstava. U zavisnosti od vrste stoke, različit je stepen unapređivanja genetskog potencijala i poboljšanja rasne strukture. Sve izoštrenija konkurencija zahtijeva visoku proizvodnju po jedinici, odnosno priplodnom grlu, što se ne može ostvariti bez sistematičnog rada na dosljednom sprovođenju odgajivačko – selekcijskih programa za pojedine vrste i rase stoke.

Za rad četvoročlane komisije za licenciranje priplodnih grla bikova i pastuva, Opština je za ovu godinu izdvojila 200eura

 

 1. Posjeta Sajmovima   

           

Ova sredstva namijenjena su za posjetu sajmovima poljoprivrede u Crnoj Gori i okruženju. Posjeta će biti organizovana za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Petnjca kao i za učenike Srednje poljoprivredne školeiz Petnjice. Učešće Opštine za posjete sajmu bice 50 % od ukupnih troškova prevoza.

 

 1. Nabavka sadnica šljive    

Na teritoriji opštine Petnjica postoje povolji  agroekološki uslovi i zemljišni potencijal za zasnivanje komercijalne proizvodnje i uzgoj kontinentalnih  voćnih vrsta. Nakon pojave virusnog oboljenja šljive uništeni su mnogi zasadi ove voćne vrste. Podrška se daje za podizanje zasada površine 0,3 ha (150 sadnica), sa pravougaonim sistemo sadnje međurednog rastojanja 4x3m. Visina podrške za ovu mjeru je 70%, a odnosi se na 7 poljoprivrednika koji ostvare pravo. Prednost će imati nezaposlena lica, poljoprivredni tehničari i inženjeri. Maksimalna vrijednost sadnica na kojoj se daje podrška 2.5 €.

 1. Nabavka živića jagode          

Jagoda je veoma interesantna i privredno značajna voćna vrsta, koja uspijeva gotovo na svim tipovima zemljišta i na svim nadmorskim visinama (do 1000mnv). U našoj Opštini postoje idealni uslovi za njeno uspješno gajenje naročito u ravničarskim djelovima opštine.  Jagoda je vrlo rentabilna, a njena rentabilnost se ogleda u tome što rano rodi, redovno i obilno rađa do 30000 kg/ha.

Do sada na teritoriji naše opštine ne postoje plantažni zasadi jagode. S obzirom na njenu rentabilnost opština je odlučila da u ovoj godini podrži 2 poljoprivrednika. Podrška se ogleda u nabavci sadnog materijala (maksimalna cijena živića 0.25 eura) i folije za površinu od 0.20 ha. Maksimalni iznos podrške po zasadu 1.500,00 eura.

 1. Nabavka plastenika (Tunela)

Plastenička proizvodnja zadnjih godina sve više dobia na značaju. Svjedoci smo sve veće prodaje sadnog materijala kao i plodova povrtarskih kultura koje dolazi iz različitih krajeva. Kako bi postakla razvoj povrtarske proizvodnje u našem kraju Opština je za ovu godinu izdvojila sredstva za nabavku tunela (plastenik dimenzija 5x10 m). Broj poljoprivrednih proizvođača koji će ostvari podršku je 40. Prednost imaju mladi poljoprivredni proizvođači starosti ispod 35 god, poljoprivredni inženjeri,tehničari kao i socijalna domaćinstva. Pravo na ovu podršku ne mogu ostvariti ona gazdinstva koja su u predhodne dvije godine ostvarila pravo na ovu mjeru.

 1. Nabavka pčelinjih društava za početnike     

Opština Petnjica će i u ovoj godini nastaviti sa podrškom razvoju pčelarstva u našem kraju. Ovim javnim pozivom se planira nabavka 3  pčelinja društava za 10 mladih pčelara početnika. Za ovu podsticajnu mjeru Opština će učestvovati  sa 70% dok će 30% biti učešće aplikanta. Prednost za ovu mjeru imaju  mladi pčelari početnici starosti ispod 35 god.

Pravo nemaju ona gazdinstva koja su ostvarila pravo na ovu podršku u predhodnoj godini kao i gazdinstva koja već posjeduju pčelinja društva. Poziv ce se realizovati u saradnji sa Udruženjem pčelara „BIHOR“ Petnjica.

 1. Manifestacija „Dani meda“    

Po prvi put u Opštini Petnjica planirana je manifestacija „Dani meda“ . Manifestacija je predviđena da bude Međunarodnog karaktera a realizovaće se u saradnji sa udruženjem pčelara „BIHOR“- Petnjica.

 1. Adaptacija planinskih katuna i pomoćnih objekata

Opština će u ovoj godini podržati 11 poljoprivrednih proizvođača koji provode minimum tri mjeseca na katunima a koji do sada od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja nijesu ostvarili podršku za adaptaciju planinskih katuna. Pored adaptacije katuna opština će ovom mjerom pomoći u sanaciji šteta od elementarnih nepogoda na štalskim i pomoćnim objektima. Za dobijanje podrške neophodno je da u trenutku podnošenja zahtjeva za podršku poljoprivredno gazdinstvo posjeduje minimum 3 uslovna grla (3 krave/bikove, 30 ovaca, 30 koza ), upisanih u Registar za identifikaciju i obelježavanje životinja. Maksimalna podrška za ovu mjeru iznosi 500,00 eura po gazdinstvu. U slučaju da se javi veći broj zahtjeva, planirani iznos podrške će se smanjivati srazmjerno broju zahtjeva.

 1. Nagrada uspješnim poljoprivrednim proizvođačima   

S obzirom da na teritoriji naše opštine postoje uspješni proizvođači u svim oblastima poljoprivrede Opština Petnjica je u ovoj godini izdvojila novčana sredstva  koja će biti iskorišćena kao dodatni stimulans za nastavak uspješne proizvodnje. Nagrade će biti u kategorijama: stočarstvo, pčelarstvo, voćarstvo, ratarstvo i povrtarsvo.                                                                                                                                                                       

NAPOMENA

 

 • Jedno poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati samo za jednu oblast bez obzira što ispunjava uslove za više.
 • Poljoprivredni proizvođač koji je ostvario pravo na podršku u predhodne dvije godine, ne može ostvariti pravo na podršku po istoj mjeri.
 • Zahtjevi primljeni nakon isteka roka predviđeni javnim pozivom neće se razmatrati, kao i nepotpuna dokumentacija.

                                             

 

PODNOŠENJE  ZAHTJEVA  I  POTREBNA  DOKUMENTACIJA

 

Podnošenje zahtjeva  za javne pozive:                              

 1. Sufinansiranje kolektora za solarnu energiju     od    27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                        
 2. Nabavka pastira                                                         27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                                                                                                                                   
 3. Nabavka sadnica šljive                                              27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                             
 4. Nabavka živića jagode                                               27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                                                                                                                                                                                                                             
 5. Nabavka plastenika (Tunela)                                     27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                                 
 6. Nabavka pčelinjih društava za početnike                   27.04.2018 do 15.05.2018.godine,                       
 7. Adaptacija planinskih katuna i pomoćnih objekata    27.04.2018 do 15.05.2018.godine.                       

                             

            Da bi ostvario pravo na podsticajna sredstva poljoprivredni proizvodjač uz zahtjev mora priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za podršku
 • Fotokopiju lične karte
 • Broj žiro računa podnosioca zahtjeva
 • Izvod iz veterinarske uprave o brojnom stanju na gazdinstvu (original)
 • Dokaz o vlasništvu ili korišćenju zemljišta (posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci, ugovor o zakupu, ugovor o poklonu, sudsko rješenje o nasledstvu i dr.)
 • Račun za solarne kolektore, električne čobanice,tunele, sadni materija.
 • Dokaz o izmirenim poreskim obavezama

 

 

 

 

 

OSTALE ODREDBE

 

Podsticajna sredstva isplaćuju se po nalogu Komisije za praćenje i realizaciju programa  nakon što se utvrdi da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane kriterijume

Ukoliko ukupan broj odobrenih zahtjeva za odredjena podsticajna sredstva prelazi planirani iznos sredstava, komisija će sistemom bodovanja izvršiti odabir gazdinstava koji posjeduju najbolje uslove.  Ukoliko za odredjena podsticajna sredstva nema dovoljno zahtjeva Komisija preostala planirana sredstva može preusmjeriti za drugu podsticajnu mjeru.

Komisiju formira predjednik Opštine  iz reda zaposlenih u opštini Petnjica.

Komisija sačinjava zapisnike o svom radu i  vodi evidenciju o korisnicima podsticajnih sredstava kao i o visini i vrsti podsticajnih sredstava za svakog korisnika.

                       

Ovaj Program stupa na snagu od dana donošenja Programa.

 

Prilozi

 

U Petnjici, 26.04.2018.god.

 

 

Predsjednik

Samir Agović