OBRAĐIVAČ

PREDMET

(naziv I nosilac)

FAZA

1. Anita Muhović

“Dogradnja I proširenje postojećeg ribnjaka” KO Trpezi, opština Petnjica –  d.o.o “Drvoprex”

Rješenje – Nije potrebna procjena

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.