AktuelnostiSkupština

Šesta redovna sjednica Skupštine Opštine Petnjica

Na osnovu člana 11 Poslovnika o radu Skupštine Opštine Petnjica (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi br. 3/19)   S A Z I V A M šestu redovnu sjednicu Skupštine Opštine Petnjica Sjednica će se održati 30.08.2022. godine (utorak) u zgradi Opštine (sala Skupštine Opštine), sa početkom u 12h. Za sjednicu predlažem sledeći: Dnevni red   Prijedlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine Petnjica Prijedlog Poslovnika […]

AktuelnostiKonkursi

Javni poziv za dodjelu studentske nagrade

CRNA GORA Opština Petnjica Br.: Petnjica, 18.07.2022.god. Na osnovu člana 7. Odluke o studentskoj nagradi Opštine Petnjica, a povodom 4. avgusta, Dana opštine Petnjica, Komisija za dodjelu studentske nagrade objavljuje: JAVNI POZIV za dodjelu studentske nagrade Nagradiće se najbolji studenti iz oblasti: Prirodnih, Društvenih i Tehničkih nauka. Zainteresovani studenti uz prijavu podnose i dokaz: o prebivalištu u Petnjici, o redovnom studiranju i o prosječnoj ocjeni. […]

AktuelnostiJavne rasprave

ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE Na Predlog Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica

Opština Petnjica Sekretarijat za lokalnu upravu Broj: Petnjica, 27.05.2022.god.     ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE Na Predlog Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica     U cilju tumačenja Predloga Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica javni uvid u pomenuti dokument bio je omogućen svim građanima i pravnim licima radnim danima u vremenu od 10 do 15h u prostorijama Sekretarijata za lokalnu […]

Javne rasprave

Javna rasprava – Nacrt Odluke  O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, __________ Petnjica, 03.05.2022.god.     Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   Na temu:   Nacrt Odluke  O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA    Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, […]

AktuelnostiKonkursi

JAVNI OGLAS za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija za 2022. godinu

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu upravu Br.: Petnjica, 19.04.2022.god. Na osnovu člana čl. 117 Zakona o sportu („Sl. List CG“, br. 44/18) i čl. 11. Odluke o finansiranju i        sufinansiranju sporta u Opštini Petnjica (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 3/19), Sekretarijat za lokalnu upravu, r a s p i s u j e JAVNI OGLAS za sufinansiranje progama rada sportskih organizacija […]

Aktuelnosti

“E pristupačnošću do građanskog aktivizma OSI”

U četvrtak 14.aprila 2022, Savez slijepih Crne Gore u saradnji sa partnerom Organizacijom slijepih za Pljevlja i Žabljak, organizovao je okrugli sto za predstavnike opština Andrijevica, Berane, Gusinje, Petnjica, Plav i Rožaje, u hotelu Berane u Beranama. Sekretar skupštine opštine Petnjica Adis Duraković zajedno sa administratorom web portala opštine Petnjica Mehdijom Batom Adrovićem  aktivno su participirali u ovom događaju na kojem su predstavljeni rezultati monitoringa […]