Javna rasprava na temu

1.Predlog  odluke o visini obračunavanjai placanja  članskog doprinosa turističkoj organizaciji Petnjica i

2. Predllog odluke o ustupanju nepokretnosti na korišćenje

Tekst javne rasprave mozete pogledati ovdje

Odluke mozete podledati  u prilogu

Prilog 1

Prilog 2