Crna Gora

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj : 04 - 670 

Petnjica 01.06.2017.god.

Na osnovu člana 31.tačka 2 i 5 i člana 32.tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04 i 75/05, 13/06 i Sl.list CG br.88/09, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16) i Člana 19. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl.list   CG“-opštinski propisi br.38/14, 5/15 i 41/15), Opština Petnjica organizuje          

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

1. LOKALNI AKCIONI PLAN ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

 U OPŠTINI PETNJICA (2017 – 2021)

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekti kojima se ovim planom utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  nacrta ovog plana i to:

 

07.06.2017.god. za političke stranke u 10:00 h

08.06.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 10:00 h

09.06.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 10:00 h

12.06.2017.god. stručna rasprava (za javne ustanove i institucije koje se bave ovom problematikom) u 12:00h

  

Sa Lokalnim akcionim planom za postizanje rodne ravnopravnosti  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu Opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova  ili nacrt mogu pogledati ovdje.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na tekst Nacrta ovog plana mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine  Petnjica ili na mejl: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Samostalna savjetnica                                                                                                                                                 Sekretar

Dr Nermina Muratović                                                                                                                                           Ziko Alilović