Crna Gora

Opština Petnjica

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj : 

Petnjica, 2017.god.

Na osnovu člana 31.tačka 2 i 5 i člana 32.tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04 i 75/05, 13/06 i Sl.list CG br.88/09, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14 i 3/16) i Člana 19. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl.list   CG“-opštinski propisi br.38/14, 5/15 i 41/15), Opština Petnjica organizuje          

JAVNU RASPRAVU

 Na temu:

1. NACRT ODLUKE O KUCNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva,  posebno subjekti kojima se ovim planom utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju  nacrta ove odluke i to:

 

21.06.2017.god. za političke stranke u 10:00 h

22.06.2017.god. za mjesne zajednice i građane u 10:00 h

23.06.2017.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 10:00 h

 

  

Sa nacrtom odluke o kucnom redu u stambenim zgradama  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu Opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova  ili nacrt mogu pogledati ovdje.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na tekst Nacrta ove odluke mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu Opštine  Petnjica.

SKUPŠTINA OPŠTINE  PETNJICA

 Petnjica, _________ 2017.godine.                                                                             Predsjedavajući,

                                                                                                                  Erol Muratović,s.r.