CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu upravu

Broj : 

Petnjica,  17.08.2017. godine

Na osnovu člana 109. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br.  42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 03/10 , 38/12 i  10/14),   organizuje   

JAVNU RASPRAVU

 

NA TEMU:            

1. ODLUKA O PIJACAMA

2. ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA U OPŠTINI PETNJICA
3. O D L U K A O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA

29.08.2017.god.  za mjesne zajednice i građane u 12 h

30.08.2017.god.  za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12 h

31.08. 2017.god.  za političke stranke u 12 h

Napomena: Javna rasprava za Odluku o određivanju naziva ulica na teritoriji opštine Petnjica održaće se u petak 08.09.2017 i to po sledećem rasporedu:

08.09.2017.god.  za mjesne zajednice i građane u 10 h

08.09.2017.god.  za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 11 h

08.09. 2017.god.  za političke stranke u 12 h

Sa predlogom odluke  zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na tekst  nacrta Odluke mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.                   

   Prilog 1  - Nacrt ODLUKE O PIJACAMA

   Prilog 2   - Nacrt ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA U OPSTINI PETNJICA

   Prilog 3   - Nacrt odluke o davanju naziva ulicama                                                                          

                                                                                                          SEKRETAR                           

                                                                                   Ziko Alilovic