CRNA GORA

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu upravu

Broj : 

Petnjica,  01.12.2017. godine

 organizuje

JAVNU RASPRAVU

NA TEME:    

 

1. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskih zemljišta za bespravne objekte

2. Nacrt odluke o godišnjoj nadoknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte 

3. Nacrt odluke o Službi komunalne policije

     

Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva, posebno subjekti kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju Nacrta ovih odluka i to:

 

18.12.2017.god.  za mjesne zajednice i građane u 10h

18.12.2017.god.  za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 13h

18.12. 2017.god.  za političke stranke u 15h

 

Sa predlogom odluke  zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na tekst  nacrta Odluke mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.                 

Prilozi: 

Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskih zemljišta za bespravne objekte

Nacrt odluke o godišnjoj nadoknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte

Nacrt odluke o Službi komunalne policije

                                                                                                          SEKRETAR                           

                                                                                   Ziko Alilović