OPŠTINA PETNJICA
Služba skupštine
Broj : 02-73
Petnjica,  20.02.2018. godine
 organizuje
                                                                                                     JAVNU RASPRAVU
NA TEMU:    
 
                                                                               Nacrt odluke o Službi komunalne policije
     
Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani,privredna društva, posebno subjekti kojima se ovim odlukama utvrđuju prava i obaveze, da uzmu učešća u razmatranju Nacrta ovih odluka i to:
 
26.02.2018.god.  za mjesne zajednice i građane u 10h
26.02.2018.god.  za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12h
26.02. 2018.god.  za političke partije u 14h
 
Sa predlogom odluke  zainteresovani učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za loklanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 16 časova.
Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja na tekst  nacrta Odluke mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Skupštinske službe SO-e Petnjica.                 


                                                                                                                                    Sekretar skupštine 
                                                                                                                                       Adis Duraković