OB A V J E Š T E NJ E

Zbog objektivnih razloga odlaže se javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018.godinu za političke stranke.

Umjesto u petak – 09.03.2018.godine, javna rasprava će se održati u utorak, 13.03.2018.godine u 12.30h.

 

                                                                                                                                                SEKRETARIJAT ZA LOKALNU UPRAVU