Na osnovu Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu(Sl.list RCG, br.80 od 28 decembra 2005god.), Sekretarijat za lokalnu upravu daje sljedeće:

                             OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se sva zainteresovana lica i institucije da će se održati javna rasprava na temu „Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za potrebe prostorno urbanističkog plana opštine Petnjica“, dana 19.03.2018.godine, i to:

U 12.00h - za nevladine organizacije,

U 13.00ha - za privredna društva i građane i

U 14.00hz a političke partije

Građani mogu imati uvid u sadržinu izvještaja svakog radnog dana od 09- 11h u  prostorijama Odjeljenja za urbanizam, uređenje prostora, saobraćaj, zaštitu životne sredine.

Digitalnu formu izvještaja moguće je preuzeti na sajtu opštine:

www.petnjica.co.me

Mišljenja i sugestije je potrebno dostaviti u pisanoj formi do 19.03.2018.godine na pisarnici opštine Petnjica.

Opština Petnjica,

Sekretarijat za lokalnu upravu

Odjeljenje za uređenje prostora, saobraćaj i zaštitu životne sredine

Datum: 19.02.2018.g.

 

Prilozi:

SPU ZA PUP  - Nacrt

PLAN NAMJENE POVRŠINA I SADRŽAJ NASELJA

PLAN PREDJELA I KULTURNIH DOBARA-Model