OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj, __________

Petnjica, 08.03.2019.god.

 

 

Na osnovu čIana 74 stav 2 Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore broj 3/14,2/15,41/15"), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

 Na temu:

 

  1.  NACRT ODLUKE O  AUTO-TAXI PREVOZU NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA

 

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  nacrta ove  odluke i to:

 

20.03.2019.god. za mjesne zajednice i građane u 12.30h

21.03.2019.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.30h

22.03.2019.god. za političke stranke u 12.30h

 

  

Sa predlozima navedenih odluka  zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na NACRT ODLUKE O AUTO-TAXI PREVOZU NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.    

Nacrt odluke možete preuzeti u prilogu

Prilog 1