Na osnovu čl. 4, 8, 9 i 11 Odluke o nagradama, priznanjima i zvanju počasni građanin (''Sl. list CG'' – opštinski propisi br. 41/15 ), Žiri za dodjelu Nagrade ''4 Avgust'' u 2016. godini, u sastavu:  Muhamed Adrović, predsjednik i članovi:  Ervin Duraković,  Muzafer Kršić, Refik Latić i Enver Rastoder,   na sjednici održanoj 15. jula 2016. godine, donio je

 

 

O  D  L  U  K  U

 

 

I.   Nagrada ''4  Avgust“u 2016. godini dodjeljuje se

 

     1.Mustafi-Mujku Šabotiću ( posthumno)-dugogodišnjem humanisti

 

2. TIKI  -Turskoj  Agenciji  za međunarodnu saradnju i koordinaciju

 

3.Izetu  Rastoderu  iz oblasti biznisa i humanitarnih aktivnosti

 

 

II. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa u visini od 3

      najniže cijene rada u Crnoj Gori za mjesec koji je prethodio dodjeljivanju Nagrade i obezbjeđuje se u budžetu Opštine  Petnjica.

 

Broj: 02-

 Petnjica, 15.07.2016. godine,

 

 

                                                    Žiri za dodjelu Nagrade '' 4 Avgust“

                                                                   Predsjednik,

                                                                 Muhamed Adrović

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Na   konkursu za Nagradu ’’4 Avgust“ nominovana su 4 kandidata,   od kojih su većina njih u višedecenijskom periodu koji je za nama na svoj način davali značajan doprinos razvoju i afirmaciji  Petnjice što je i osnovni uslov da bi se moglo konkurisati za ovo, najveće opštinsko priznanje. Po ocjeni Žirija, jedan broj kandidata, u kontinuitetu, takoreći tokom svog cjelokupnog dosadašnjeg životnog i radnog vijeka vršio je određenu misiju koja u punom smislu riječi znači značajan doprinos razvoju i afirmaciji našeg grada. Stoga se Žiri, kako bi im se grad na neki način odužio odlučio da dodijeli 3 /  tri / Nagrade u 2016. godini.

 

 1.Mustafa-Mujko Šabotić je rođen u Tucanjama 1951 godine.Sa navrsene 2 godine života ostaje bez oca, koji je umro u 26-toj godini života.Oženio se dosta rano.Sve do osamdesetih godina XX vijeka živio je u Bihoru(Tucanje) gdje je u braku sa suprugom Feridom (rođ.Adrović) dobio petoro djece, sinove-Edina, Ernada i Almira i kćerke Azru i Almiru.Bavio se građevinarskim i stolarskim poslovima.Godine 1982 odlazi za Švajcarsku.Godine 2003 izdvojio je veliku svotu novca za rekonstrukciju i sanaciju gradske džamije.Izuzetan osjećaj za humanost, opredjeljivala ga je da materijalno pomaže i mnoge druge aktivnosti u svom zavičaju: izgradnja puteva, domova , hajrata i druge infrastrukture, da pomaže pojedincima, porodicama i učenicima iz svog zavičaja.Preminuo je 22. jula 2010 godine ostavljajući iza sebe brojnu porodicu, svijetao trag i besmrtno ime.

 

2.Turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju-TIKA je dala veliki doprinos u razvoju Opštine Petnjica.Jadan od kapitalnih investicija je asfaltiranje i rekonstrukcija  puta od Doma kulture prema novoj zgradi Opštine u dužini preko  500 m, gdje je uloženo više od 200 000 eura.

Jedna od dosta važnih investicija je i izgradnja zgrade Islamskog centra sa gasulhanom i pratećim objektima.

Postiji  i čitav niz drugih projekata koje je realizovala TIKA:projekti iz oblasti poljoprivrede, kao i donacija Opštini Petnjica u kancelarijskoj i komjuterskoj opremi.

 

3.Izet Rastoder je rođen u selu Savin Bor, Opština Petjica. 80- tih godina XX vijeka odlazi za Sloveniju, tadašnju republiku u sastavu SFRJ.

U Sloveniji je uspio da iskoristi svoj preduzetnički duh, a opet ne zaboravljajući svoju rodni grudu, svoj Savin Bor i svoj Bihor.Postao je jedan od najpoznatijih biznismena u  Sloveniji i jedan od najvećih trgovaca bananama u Evropi i svijetu sa svojom kompanijom „Derby“.

Jedan je od prvih i najredovnijih donatora FK Petnjica, koji postižu značajne  sportske  uspjehe u državi i šire.

Jedan je od prvih donatora Opštine Petnjica, obezbeđujući dva popuno nova automobila za Opštinu, u trenutku kada je to bilo najpotrebnije.

Finansirao je rekonstrukciju krova Osnovne škole u Savin Boru, pomagao u spajanju puta u Pešter itd.

Treba istaći da je gospodin Izet Rastoder i prije odlaska za Sloveniju bio veliki humanista, jer je radeći kao medicinski tehničar mnogima pomagao, stižući do najudaljenijih sela na ovom području.

 

 

Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu

  CRNA GORA   SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA   Br.02-273   Dana, 05.12.2016.godine Prijedlozi i sugestije za izradu Programa rada SO Petnjica za 2017.godinu  Poštovani,      Poslovnikom o radu Skupštine propisano je da Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu i da u skladu sa programom rada planira svoj rad i aktivnosti. U pripremi izrade Programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija. U cilju izrade  Programa rada Skupštine opštine Petnjica za 2017. godinu, Sluzba Skupštine, je shodno članu 152. Poslovnika o radu Skupštine (“Sl. list CG—Opštinski propisi” br.17/14), preduzela aktivnosti na pribavljanju prijedloga i mišljenja o pitanjima koja treba…

PARAČA OBEĆAO PODRŠKU ZA RJEŠAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U PETNJICI

Danas je opštinu Petnjica posjetio direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača, koji je obišao gradilište na putnom pravcu Petnjica – Podvade. Parača je obišao gradilište u Gusarama gdje je bila kritična situacija na započetom mostu. „Nakon poplava jasno je da projektant možda nije najbolje sagledao situaciju pa smo od Parače dobili uvjeravanja da će se brzo reagovati i da će se i sa aspekta struke uraditi izmjene. Sve je to u cilju da se izbjegnu velike materijalne štete u budućnosti“, kazao je za portal Radija Petnjica Samir Agović. On je dodao je direktor Direkcije za saobraćaj obećao da će putni pravac prema Beranama biti prioritet. „Računamo da ćemo i sa nivoa Direkcije za saobraćaj i sa nivoa opštine to kandidovati za naredni kapitalni budžet. Direktor…

Ministar zdravlja posjetio Petnjicu

Ministar zdravlja dr Budimir Šegrt sa direktoricom Doma zdravlja Zuhrom Hadrović iz Berana boravio je danas (09.11.2016.) u posjetu Petnjici. Domaćin ministru je bio predsjednika opštine Petnjica g-din Samir Agović.Predsjednik opštine je goste upoznao sa aktuelnom situacijom u opštini Petnjica ali i sa napretkom u kvalitetu i sadržaju rada Zdrastvene stanice u Petnjici, posebno od zadnje posjete ministra Šegrta Petnjici. Od kada su se desile promjene, uvedena je druga smjena za doktora i dežurstvo doktora specijaliste. Ulazimo sada u priču da unapređujemo te sadržaje i da nakon izbora nove vlade konkretizujemo i ostale naše zahtjeve. Jer je briga o građanima u svim segmentima njihovih života glavna zadaća lokalne samouprave i svih institucija sistema, - istakao je Agović.Ministar Šegrt je istakao…

Nazapamćene poplave u Petnjici

U ranim jutarnjim satima opštinski tim za upravljanje vanrednim situacijama proglasio je vanredno stanje zbog nezapamćenih padavina koje su pogodile teritoriju naše Opštine na čitavom području. Izlile su se Vrbička, Trpeška, Radmanska, Popča kao i rijeka Lješnica. Izlvanje iz korita ovih rijeka ugrozilo je najmanje 25 domaćinstava od kojih su neka uz pomoć opštinskog tima i mještana evakuisana i smještena kod rodbine i prijatelja. Takođe je i velika borba bila da se sačuva i stočni fond kao i poljoprivredni proizvodi, stočna hrana i slično. Znajući da  ovakvo stanje zahtijeva brzu reakciju i odgovoran odnos svih subjekata na području naše opštine, ali i Države opštinski tim je reagovao na način kako smo gore izvijestili. U cilju ublažavanja posljedica ovog nevremena angažovali…

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PETNJICA

Na osnovu člana 154. Poslovnika Skupštine opštine Petnjica («Službeni list CG - opštinski propisi», broj  17/14)  o b j a v lj u j e   se P O Z I V NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA  ZA  PRIJAVLJIVANJE  UČEŠĆA NA  XVIII  SJEDNICI  SKUPŠTINE  OPŠTINE  PETNJICA             Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Opštini Petnjica, zainteresovane za učešće na XVIII-oj  sjednici Skupštine Opštine Petnjica   koja je zakazana za  16.11.2016. godine u 11,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.             Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine opštine Petnjica, preko pisarnice Skupštine opštine Petnjica, ulica  Petnjica bb, najkasnije do 13.11.2016. godine.             U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće.Uz prijavu za učešće  na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt…

PREDSJEDNIK I POTPREDSJENIK OPŠTINE PETNJICA POSJETILI OPŠTINU TUTIN

Predsjednik opštine Petnjica Samir Agović i popredsjednik Muslja Kalić boravili su juče u posjeti opštini Titin gdje su sa potpredsjednikom ove opštine i njegovim saradnicima  razgovarali o potrebi izrade studije opravdanosti izgradnje puta Petnjica- Tutin. Naišli smo na veliku podršku i razumijevanje čelnih ljudi iz opštine Tutin i očekujemo da će se u narednom periodu organizovati još jedan radni sastanak na kojem će biti i obrađivači naše studije eminentni stručnjaci saobraćajne struke gdje će se približiti i sa njihove strane  opštini Tutin kako i nakoji način je ova studija u Petnjic urađena. Osim ovog razgovarali smo i o potrebi što čvršće i sadržajnije saradnje između naše dvije Opštine, prije svega kod onih pitanja koja si tiču i jedne i druge…

J A V N I P O Z I V za predlaganje 1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Petnjica iz reda građana

Na osnovu članova  10, 23 i 24 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. list CG - opštinski propisi“ br. 2/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine  Petnjica, objavljuje J A V N I   P O Z I V za predlaganje  1 kandidata za člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini  Petnjica iz reda građana   Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i svojim radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini, a ima prebivalište na teritoriji opštine  Petnjica. Pravo predlaganja kandidata za člana Etičke komisije iz reda građana imaju građanin ili grupa građana.   Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 poziva imaju pravo predložiti…

PUT PETNJICA BERANE: PRVE MAŠINE VEĆ NA TERENU

    Juče su prve mašine građevinske firme „Bemax“ iz Podgorice započele radove na probijanju puta od Petnjice do Podvada. Kako je izjavio za portal Radija Petnjica predsjednik opštine Samir Agović, raduje što je dinamika preuzetih radova od strane građevinske firme ispoštovana i vjeruje da će, ukoliko vremenske prilike dozvole, do kraja godine ova dionica biti završena. „Ovo je još jedan u nizu pokazatelja da se stanje u Petnjici mijenja i da se na neki način naše riječi ostvaruju. Kada smo prošle godine najavili niz investicija, bilo je i onih građana koji nijesu u to vjerovali. Na zadovoljstvo svih nas a nadam se i njihovo, realizujemo sve ono što smo obećali, uz ohrabrujuću činjenicu da ćemo i naredne godine imati niz…

ZORAN ĐUKANOVIĆ: NAPAJANJE STRUJOM ĆE BITI STABILNO U 2017.

Danas je u Petnjici održan radni sastanak predstavnika lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom Samirom Agovićem sa izvršnim direktorom Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS Zoranom Đukanovićem i saradnicima. Sastanak je iniciran od strane Opštine još u januaru ove godine. Na sadržajnom sastanku koji je trajao oko dva sata razgovaralo se o mnogim pitanjima a najavljeni su i značajni projekti na ovom polju za narednu godinu. ‘’Razgovarali smo akutnim problemima, koji pogađaju ovaj kraj kada je u pitanju snadbijevanje električnom energijom. Dobili smo uvjeravanje da će u narednom period više pažnje posvećeno Petnjici, kako sa nivoa planiranja tako i kada su u pitanju investicije. Sastanak je bio jako važan jer stanje u Petnjici nije na zadovoljavajućem nivou, ali se radilo dosta. Direktor je najavio da ćemo…

POSJETA MINISTARA: AFIRMACIJA KULTURNE BAŠTINE BIHORA

Pavle Goranović, ministar kulture i dr Suad Numanović, ministar ljudskih i manjinskih prava posjetili su Petnjicu i sastali se sa predsjednikom Opštine,Samirom Agovićem. Ministri su sa predsjednikom Agovićem razgovarali o unapređenju i jačanju saradnje opštine i resornih ministarstava. Prije svega sa ministrom kulture se vodio razgovor o unapređenju i afirmaciji kulturne baštine na području petnjičke opštine što je interes kako opštine tako i države. “Mogu reći da smo dobili jednu snažnu podršku od ministra za kandidovanje projekata koji se tiču iskorištavanja potencijala koje imamo u oblasti kulture na području naše opštine. Tu prije svega mislim na bihorski ćilim kao nematerijalno kulturno blago, da zaštitimo staru Petnjičku džamiju kao spomenik od izuzetne važnosti i naravno, izuzetno vrijedno arheološko nalazište Torine. Između ostalog dogovorili smo…