Na osnovu čl. 4, 8, 9 i 11 Odluke o nagradama, priznanjima i zvanju počasni građanin (''Sl. list CG'' – opštinski propisi br. 41/15 ), Žiri za dodjelu Nagrade ''4 Avgust'' u 2016. godini, u sastavu:  Muhamed Adrović, predsjednik i članovi:  Ervin Duraković,  Muzafer Kršić, Refik Latić i Enver Rastoder,   na sjednici održanoj 15. jula 2016. godine, donio je

 

 

O  D  L  U  K  U

 

 

I.   Nagrada ''4  Avgust“u 2016. godini dodjeljuje se

 

     1.Mustafi-Mujku Šabotiću ( posthumno)-dugogodišnjem humanisti

 

2. TIKI  -Turskoj  Agenciji  za međunarodnu saradnju i koordinaciju

 

3.Izetu  Rastoderu  iz oblasti biznisa i humanitarnih aktivnosti

 

 

II. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa u visini od 3

      najniže cijene rada u Crnoj Gori za mjesec koji je prethodio dodjeljivanju Nagrade i obezbjeđuje se u budžetu Opštine  Petnjica.

 

Broj: 02-

 Petnjica, 15.07.2016. godine,

 

 

                                                    Žiri za dodjelu Nagrade '' 4 Avgust“

                                                                   Predsjednik,

                                                                 Muhamed Adrović

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Na   konkursu za Nagradu ’’4 Avgust“ nominovana su 4 kandidata,   od kojih su većina njih u višedecenijskom periodu koji je za nama na svoj način davali značajan doprinos razvoju i afirmaciji  Petnjice što je i osnovni uslov da bi se moglo konkurisati za ovo, najveće opštinsko priznanje. Po ocjeni Žirija, jedan broj kandidata, u kontinuitetu, takoreći tokom svog cjelokupnog dosadašnjeg životnog i radnog vijeka vršio je određenu misiju koja u punom smislu riječi znači značajan doprinos razvoju i afirmaciji našeg grada. Stoga se Žiri, kako bi im se grad na neki način odužio odlučio da dodijeli 3 /  tri / Nagrade u 2016. godini.

 

 1.Mustafa-Mujko Šabotić je rođen u Tucanjama 1951 godine.Sa navrsene 2 godine života ostaje bez oca, koji je umro u 26-toj godini života.Oženio se dosta rano.Sve do osamdesetih godina XX vijeka živio je u Bihoru(Tucanje) gdje je u braku sa suprugom Feridom (rođ.Adrović) dobio petoro djece, sinove-Edina, Ernada i Almira i kćerke Azru i Almiru.Bavio se građevinarskim i stolarskim poslovima.Godine 1982 odlazi za Švajcarsku.Godine 2003 izdvojio je veliku svotu novca za rekonstrukciju i sanaciju gradske džamije.Izuzetan osjećaj za humanost, opredjeljivala ga je da materijalno pomaže i mnoge druge aktivnosti u svom zavičaju: izgradnja puteva, domova , hajrata i druge infrastrukture, da pomaže pojedincima, porodicama i učenicima iz svog zavičaja.Preminuo je 22. jula 2010 godine ostavljajući iza sebe brojnu porodicu, svijetao trag i besmrtno ime.

 

2.Turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju-TIKA je dala veliki doprinos u razvoju Opštine Petnjica.Jadan od kapitalnih investicija je asfaltiranje i rekonstrukcija  puta od Doma kulture prema novoj zgradi Opštine u dužini preko  500 m, gdje je uloženo više od 200 000 eura.

Jedna od dosta važnih investicija je i izgradnja zgrade Islamskog centra sa gasulhanom i pratećim objektima.

Postiji  i čitav niz drugih projekata koje je realizovala TIKA:projekti iz oblasti poljoprivrede, kao i donacija Opštini Petnjica u kancelarijskoj i komjuterskoj opremi.

 

3.Izet Rastoder je rođen u selu Savin Bor, Opština Petjica. 80- tih godina XX vijeka odlazi za Sloveniju, tadašnju republiku u sastavu SFRJ.

U Sloveniji je uspio da iskoristi svoj preduzetnički duh, a opet ne zaboravljajući svoju rodni grudu, svoj Savin Bor i svoj Bihor.Postao je jedan od najpoznatijih biznismena u  Sloveniji i jedan od najvećih trgovaca bananama u Evropi i svijetu sa svojom kompanijom „Derby“.

Jedan je od prvih i najredovnijih donatora FK Petnjica, koji postižu značajne  sportske  uspjehe u državi i šire.

Jedan je od prvih donatora Opštine Petnjica, obezbeđujući dva popuno nova automobila za Opštinu, u trenutku kada je to bilo najpotrebnije.

Finansirao je rekonstrukciju krova Osnovne škole u Savin Boru, pomagao u spajanju puta u Pešter itd.

Treba istaći da je gospodin Izet Rastoder i prije odlaska za Sloveniju bio veliki humanista, jer je radeći kao medicinski tehničar mnogima pomagao, stižući do najudaljenijih sela na ovom području.