Na osnovu čl. 4, 8, 9 i 11 Odluke o nagradama, priznanjima i zvanju počasni građanin (''Sl. list CG'' – opštinski propisi br. 41/15 ), Žiri za dodjelu Nagrade ''4 Avgust'' u 2017. godini, u sastavu:   Rifat Ramčilović, predsjednik i članovi:   Hakija Muratović, Sadat Adrović i  Elmaza Muratović i Adem Rastoder   na sjednici održanoj 27. jula 2017. godine, donio je

O  D  L  U  K  U

I.   Nagrada ''4  Avgust“u 2017. godini dodjeljuje se

  1. Odborima za vraćanje statusa Opštine Petnjica – zbog dugogodišnjeg zalaganja  za vraćanje statusa Opštine Petnjica  

  2. KUD „Bihor“ Petnjica  -  zbog očuvanja folklora i kulturne baštine Opštine Petnjica

3.Zavičajni Klub “Bihor“ Luksemburg-  zbog doprinosu u afirmaciji Petnjice  i humanitarnih aktivnosti

II. Nagrada se sastoji od plakete i novčanog iznosa u visini od 3

     najniže cijene rada u Crnoj Gori za mjesec koji je prethodio dodjeljivanju Nagrade i obezbjeđuje se u budžetu Opštine  Petnjica.

Broj: 02-

 Petnjica, 27.07.2017. godine,

                                                   Žiri za dodjelu Nagrade '' 4 Avgust“

                                                                    Predsjednik,

                                                               Rifat Ramčilović