Na osnovu čl. 32 stav 1 tačka 19, u vezi sa čl. 33 Statuta Opštine  Petnjica ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 3/14, 2/15 i 41/15), i člana  14 Odluke o  obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine  Petnjica  ("Sl. list CG - Opštinski propisi broj 5/14 ) na predlog Odbora za izbor i imenovanja, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj 15.01.2018. godine, donijela je

 

 

 

ODLUKU

 

o izboru predsjednice i članova Odbora za društvene djelatnosti

 

 

Član 1

   

 U Odbor za društvene djelatnosti biraju se:

  Elza Duraković, predsjednica

 

            -  Anela Muratović, član                                

            - Aljko Rastoder, član                        

            - Izudin Huremović, član           

            -  Almir Muratović, član              

 

 

 

Član 2

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                                                                                                                 

    

     Broj: 02- 26                                                                                 Predsjednik,

     Petnjica ,15.01.2018. godine                                                          Mehmed Adrović, s.r.

 

 

    

 

 

 

 

Na osnovu čl. 32 stav 1 tačka 19, u vezi sa čl. 33 Statuta Opštine  Petnjica ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 3/14, 2/15 i 41/15), i člana  13 Odluke o  obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine  Petnjica  ("Sl. list CG - Opštinski propisi broj 5/14) na predlog Odbora za izbor i imenovanja, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj 15.01.2018. godine, donijela je

 

 

 

ODLUKU

 

o izboru predsjednika i članova Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno - stambenu djelatnost

 

 

 

Član 1

     U Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno - stambenu djelatnost biraju se:

 Suad Cikotić , predsjednik,

 

 

  • Rifat Ramčilović, član            
  • Aljko Rastoder, član         
  • ć, član            

- Isljam Ćeman, član

 

 .

 

Član 2

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                                                                                                                 

    

     Broj: 02-25                                                                                  Predsjednik,

     Petnjica ,15.01.2018.godine                                                           Mehmed Adrović, s.r.

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu čl. 32 stav 1 tačka 19, u vezi sa čl. 33 Statuta Opštine  Petnjica ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 3/14, 2/15 i 41/15), i člana  17 Odluke o  obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine  Petnjica  ("Sl. list CG - Opštinski propisi broj 5/14) na predlog Odbora za izbor i imenovanja, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj 15.01.2018. godine, donijela je

 

 

 

 

 

ODLUKU

 

o izboru predsjednika i članova  Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

 

Član 1

 

 U Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova  biraju se:

   Muzafer Kršić, predsjednik

 

 - Erol Muratović  , član

 - Bećo Šabotić, član

 -  Ervin Duraković,  član

 -  Zeid Škrijelj, član

 

 .

 

Član 2

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

                                           

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

 

    

     Broj: 02-24                                                                                  Predsjednik,

     Petnjica ,15.01.2018.godine                                                           Mehmed Adrović, s.r.

 

 

    

 

 

Na osnovu čl. 32 stav 1 tačka 19, u vezi sa čl. 33 Statuta Opštine  Petnjica ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 3/14, 2/15 i 41/15), i člana  18 Odluke o  obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine  Petnjica  ("Sl. list CG - Opštinski propisi broj 5/14 ) na predlog Odbora za izbor i imenovanja, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj 15.01.2018. godine, donijela je

 

 

 

 

ODLUKU

 

o izboru predsjednika i članova Savjeta za rodnu ravnopravnost

 

 

Član 1

     U Savjet za rodnu ravnopravnost biraju se:

      dr Nermina Muratović, predsjednica,

 

- Zumreta Skenderović, član

- Irma Škrijelj, član

- Anita Muhović, član

- Irma Osmanović, član

 .

 

Član 2

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

                                          

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

                                                                                                                 

    

     Broj: 02- 23                                                                                 Predsjednik,

     Petnjica ,15.01.2018.godine                                                        Mehmed Adrović, s.r.

 

 

 

    

 

 

 

 

Na osnovu čl. 32 stav 1 tačka 19, u vezi sa čl. 33 Statuta Opštine  Petnjica ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 3/14, 2/15 i 41/15), i člana  15 Odluke o  obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine  Petnjica  ("Sl. list CG - Opštinski propisi broj 5/14 ) na predlog Odbora za izbor i imenovanja, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj 15.01.2018. godine, donijela je

 

                                                        

                                                              ODLUKU

 

        o izboru predsjednika I članova Savjeta za međuopštinsku, međunarodnu, i saradnju sa dijasporom

                                                                    Član 1

 

U Savjet za međuopštinsku, međunarodnu,i saradnju sa dijasporom biraju se:

 Rifat Ramčilović, predsjednik

      

       - Rifat Skenderović ,   član

       - Amela Ramdedović,     član

       - Rifat Agović,      član

       - Refik Latić,            član

       - Almir Muratović,     član

       -  Anela Muratović,   član

                                                                     Član 2

   

 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

                                           

                                         SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

Broj: 02- 22                                                                                                  Predsjednik,

Petnjica, 15.01.2018.godine                                                                    Mehmed Adrović, s.r.

 

                                                  

 

    

 

PREDLOG

 

 

Na osnovu čl. 32 stav 1 tačka 19, u vezi sa čl. 33 Statuta Opštine  Petnjica ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 3/14, 2/15 i 41/15), i člana  16 Odluke o  obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine  Petnjica  ("Sl. list CG - Opštinski propisi broj 5/14) na predlog Odbora za izbor i imenovanja, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj 15.01.2018. godine, donijela je

 

 

 

ODLUKU

 

 

  o izboru predsjednika i članova Savjeta za zaštitu životne sredine i  razvoj  turizma

 

                                                                Član 1

 

U Savjet za zaštitu životne sredine i razvoj turizma biraju se:

 Rešad Muratović, predsjednik

 

  •  Selvudin Šabotić, član
  •  Muhamed Adrović, član
  •   Aldin Muratović,   član
  •  Zeid  Škrijelj,     član

 

                                                                Član 2

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

 

                                           

                                            

                                      SKUPŠTINA  OPŠTINE  PETNJICA

 

 

Broj: 02-21                                                                                                   Predsjednik,

Petnjica, 15.01.2018.godine                                                                    Mehmed Adrović, s.r.

 

                                                 

 

    

 

         

 

 

 

 

 

Na osnovu čl. 32 stav 1 tačka 19, u vezi sa čl. 33 Statuta Opštine  Petnjica ("Sl. list CG - Opštinski propisi", broj 3/14, 2/15 i 41/15), i člana  19 Odluke o  obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine  Petnjica  ("Sl. list CG - Opštinski propisi broj 5/14) na predlog Odbora za izbor i imenovanja, Skupština opštine Petnjica, na sjednici održanoj 15.01.2018. godine, donijela je

 

 

                                                          ODLUKU

 

 

 o izboru predsjednika i članova Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama

 

                                                           Član 1

 

U Savjet za zaštitu životne sredine i razvoj turizma biraju se:

 Sinan Tiganj, predsjednik

         

           -  Isljam Ćeman, član

  •  Zeno Rastoder,   član
  •  Ismet Latić,   član
  •  Irfan Agović,   član  

 

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu CG – opštinski propisi ˝.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

 

Broj:02-20

 

Petnjica, 15.01.2018.godine                                                                     Predsjednik,

                                                                                                      Mehmed Adrović, s.r.