Na osnovu člana 32 Statuta Opštine Petnjica (“Sl.list CG – Opštinski propisi”, br. 3/14, 2/15 i 4/15 ), skupština Skupština opštine Petnjica, na predlog Odbora za izbor I imenovanja, sjednici održanoj dana 02.02.2018. godine, donijela je:

 

                                                                    ODLUKU

                  o razrješenju člana UO DOO “Komunalne djelatnosti” i imenovanju novog

                                                                       Član 1.

 Usvaja se ostavka Elvisa Mehovića na mjesto u Upravnom Odboru DOO “Komunalne djelatnosti” Petnjica.

                                                                    Član 2.

Na mjesto  Elvisa Mehovića imenuje se Anel Muratović.

                                                                     Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u “Službenom listu Crne Gore- Opštinski propisi”.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE PETNJICA

 

Broj 02-57

Petnjica, 02.02.2018 godine

PREDSJEDNIK

Mehmed Adrović