AktuelnostiJavne rasprave

ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE Na Predlog Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica

Opština Petnjica Sekretarijat za lokalnu upravu Broj: Petnjica, 27.05.2022.god.     ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE Na Predlog Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica     U cilju tumačenja Predloga Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Petnjica javni uvid u pomenuti dokument bio je omogućen svim građanima i pravnim licima radnim danima u vremenu od 10 do 15h u prostorijama Sekretarijata za lokalnu […]

Javne rasprave

Javna rasprava – Nacrt Odluke  O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, __________ Petnjica, 03.05.2022.god.     Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   Na temu:   Nacrt Odluke  O REGULACIJI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE PETNJICA    Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, […]