Aktuelnosti

Opština Petnjica obilježila 31 godinu od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori

Opština Petnjica obilježila 31 godinu od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori Zaposleni lokalne saomouprave opštine Petnjica u saradnji sa DOO“Komunalna djelatnost“ i TO Petnjica obilježili 31 godinu od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori. Ovom prilikom očišćen je putni pravac od Ćamilove česme preko Stenica do Petnjice. Prikupljeno je 30 vreća otpada. Na ovaj način želimo da pokažemo brigu o životnoj sredini […]

AktuelnostiKonkursi

KONKURS Za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2022/23. godinu

Crna Gora Opština Petnjica Sekretarijat za lokalnu upravu Br.: 04-019/22-1253 Petnjica, 19.09.2022.godine Na osnovu članova 2, 5, 6 i 7 Odluke o stipendiranju studenata u Opštini Petnjica (“Sl. list CG – Opštinski propisi” br. 42/2017, 40/2020 i 37/2021), Sekretarijat za lokalnu upravu raspisuje KONKURS Za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2022/23. godinu Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti primijenjenih osnovnih i akademskih osnovnih studija, […]

Izvještaji

Finansiranje red. rada politickih partija – januar-jul/2022

mjesecna budzetska sred. za red. rad pol. sub. APRIL- 2022. mjesecna budzetska sred. za red. rad pol. sub. FEBRUAR- 2022. mjesecna budzetska sred. za red. rad pol. sub. JANUAR – 2022. mjesecna budzetska sred. za red. rad pol. sub. jul – 2022. mjesecna budzetska sred. za red. rad pol. sub. jun – 2022. mjesecna budzetska sred. za red. rad pol. sub. MAJ- 2022. mjesecna budzetska […]

Aktuelnosti

DELEGACIJA IFADA POSJETILA JE PETNJICU

U okviru Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, opštinu Petnjica posjetila je delegacija IFAD-a. U ime RCTP projektnog tima sastanku su prisustvovali Igor Jovanović – direktor projekta, Armin Spahić – ekspert za razvoj lanaca vrijednosti, Marko Žižić – ekspert za razvoj lanaca vrijednosti, dok će IFAD tim činiti: Thierry Lassale – tehnički rukovodilac, viši ekonomista, FAO investicioni centar, Marion Triquet – specijalistkinja za monitoring i evaluaciju, Nikora Tsurukawa – specijalista za životnu sredinu, ECG/NEN, Steven Jonckheere, – […]

Aktuelnosti

Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji će se su/finansirati iz Budžeta Opštine Petnjica za 2022. godinu

CRNA GORA OPŠTINA PETNJICA Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija Br. 04- Petnjica, 07.09.2022. godine Na osnovu člana 10 Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija (“Sl. list CG- Opšinski propisi”, br. 28/16), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, d o n o s i: Z A K LJ U Č A K o utvrđivanju rang liste projekata NVU koji […]

Aktuelnosti

Predsjednik Bošnjačkog saveza u Njujorku Esad Rastoder u posjeti Opštini Petnjica

Bošnjački savez u Njujorku je organizacija koja okuplja naše ljudi koji žive u Sjevernoj Americi, a predsjednik ove organizacije, Esad Rastoder, juče je bio u posjeti Opštini Petnjica i razgovarao sa predsjednikom opštine Samirom Agovićem. Agović je izrazio zahvalnost Rastoderu za izuzetan doprinos i podršku za razvoj naše sredine, kao i na pomoći u doba pandemije COVID-19, i tim povodom uručio mu priznanje. Na sastanku je bilo riječi […]