Crna Gora

OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj, 04-019/22-01533/2

Petnjica, 25.11.2022.god.

Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 Na temu:

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023. g.

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog plana i to:

15.12.2022.god. za mjesne zajednice i građane u 09.30h

15.12.2022.god. za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.00h

15.12.2022.god. za političke stranke u 13.30h

Sa nacrtom navedene odluke, zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023.godinu, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.

Nacrt odluke možete preuzeti na linku  u prilogu.

Nacrt Budžeta za 2023. (12.12.)

Share this post

About the author