O NACRTU PROSTORNOG PLANA CRNE GORE I IZVJEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu člana 33 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Službeni list CG”, br.64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23) Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine oglašava

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU PROSTORNOG PLANA CRNE GORE I IZVJEŠTAJU O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana Crne Gore i Izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, u periodu od 29. 01. 2024. godine do 29. 04. 2024. godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, organizovati javne prezentacije Nacrta Prostornog plana Crne Gore, i to:

DatumOpštinaVrijemeMjesto održavanja
2. feburarDanilovgrad10-13hSala Skupštine Opštine
5. feburarPodgorica10-13hMultimedijalna sala – zgrada Parlamenta
6. februarZeta09-12h Mala sala Opštine Zeta
Tuzi13-16hSala Skupštine Opštine
7. februarCetinje10-13h Sala Skupštine Opštine
8. feburarPlužine09-12hSala Skupštine Opštine 
Nikšić13-16hSala Skupštine Opštine
13. februarŠavnik09-12hSala Skupštine Opštine
Žabljak13-16hVelika sala Skupštine Opštine 
14. februarPljevlja10-13hSala Skupštine Opštine
15. februarMojkovac09-12hMultimedija sala zgrada Opštine
Kolašin13-16h naknadno će se odrediti
20. februarBijelo Polje10-13hSala Skupštine Opštine
21. februarBerane09-12hVelika sala Opštine Berane
Andrijevica13-16hSala Skupštine Opštine
22. februarPetnjica09-12hSala Skupštine Opštine
Rožaje13-16hCentar za kulturu Opština Rožaje
23. februarPlav09-12hSala u zgradi Opštine
Gusinje13-16h Sala Skupštine Opštine
5. martHerceg Novi10-13hSala Skupštine Opštine
6. martKotor10-13hSala Kino ,,Boka’’
7. martTivat10-13hMultimedijalna sala
11. martUlcinj10-13hSala Skupštine Opštine
12. martBar10-13hVelika sala Skupštine Opštine
15. martBudva10-13hAmfiteatar u zgradi “Akademija znanja” d.o.o., Ul. Žrtava fašizma bb

O organizovanju okruglih stolova povodom razmatranja Nacrta Prostornog plana Crne GoreMinistarstvo će obavjestiti zainteresovanu stručnu javnost naknadno.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti na arhivu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, radnim danima u terminu od 08.00h do 13.00h, zaključno sa 29. 04. 2024. godine, kao i putem e-mail adrese ppcg@mdup.gov.me .

Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine: https://www.gov.me/clanak/prostorni-plan-crne-gore

Share this post

About the author