OPŠTINA PETNJICA

Sekretarijat za lokalnu  upravu

Broj: 04-019/24-491/2

Petnjica, 11.06.2024.god.

Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 Na temu:

  • Plan javnih radova opštine Petnjica za 2024.

 Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog plana i to:

27.06.2024.godine:

– za mjesne zajednice i građane u 11.30h

– za  privredna društva i  nevladine organizacije  u 12.30h

– za političke stranke u 13.30h

Sa predlogom plana javnih radova za 2024.godinu   zainteresovani  učesnici mogu se upoznati u prostorijama Sekretarijata za lokalanu upravu opštine Petnjica, radnim danima  u vremenu od  10 do 15 časova.

Predlozi, primjedbe, sugestije i  mišljenja na predlog Nacrt plana javnih radova za 2024. Opštine Petnjica, mogu se saopštiti usmeno ili predati u pisanoj formi u  prostorijama Sekretarijata za lokalnu upravu opštine  Petnjica.    

Javna rasprava traje u period od 11.06.2024.godine do 27.06.2024.godine .

Nacrt odluke možete preuzeti sa sajta opštine Petnjica:  www.petnjica.co.me 

                                                                                 

      Sekretarijat za lokalnu upravu

Share this post

About the author