BudžetJavne rasprave

JAVNA RASPRAVA – NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023. g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/22-01533/2 Petnjica, 25.11.2022.god. Na osnovu čIana 122. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 16/22), Sekretarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi: PROGRAM JAVNE RASPRAVE  Na temu: NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE PETNJICA ZA 2023. g.  Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da uzmu učešća u razmatranju  ovog […]

AktuelnostiBudžet

Javna rasprava – O BUDŽETU ZA 2022.g.

Crna Gora OPŠTINA PETNJICA Sekretarijat za lokalnu  upravu Broj, 04-019/22-124 Petnjica, 07.02.2022.god.     Na osnovu čIana 122 stav 2. Statuta Opštine Petnjice („Službeni list Crne Gore“ br. 29/18), Sertetarijat za loklanu upravu opštine Petnjica donosi:   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   Na temu:   Nacrt Odluke  O  BUDŽETU ZA 2022.g.    Pozivaju se zainteresovani predstavnici političkih partija, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, građani, privredna društva  da […]